Prokuratorzy stanęli w obronie Ewy Wrzosek. Jej śledztwo ws. wyborów zostało ekspresowo umorzone

Śledztwo ws. przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w czasie pandemii, wszczęte przez Ewę Wrzosek, zostało umorzone po trzech godzinach, a wobec prokurator wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia", stając w obronie Wrzosek, wezwało prokuratorów pełniących funkcje kierownicze do "rezygnacji z piastowanych funkcji w celu zamanifestowana swojego sprzeciwu".

Prokurator Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów wszczęła w czwartek 23 kwietnia śledztwo ws. organizacji korespondencyjnych wyborów prezydenckich podczas epidemii. Chciała sprawdzić, czy podczas głosowania nie zajdzie ryzyko narażenia wielu osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Po zaledwie trzech godzinach śledztwo zostało umorzone przez zastępczynię prokuratora rejonowego Warszawa-Mokotów - i jednocześnie przełożoną Wrzosek - Edytę Dudzińską.

Zobacz wideo Debata prezydencka. Wolne odpowiedzi

Prokuratorzy stanęli w obronie Wrzosek. Wszczęła śledztwo ws. wyborów

Już dzień później Prokuratura Krajowa poinformowała, że wobec Wrzosek zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. "Prokuratura jako instytucja powołana do ścigania przestępstw i stania na straży praworządności nie bierze udziału w życiu politycznym. Prokuratorzy muszą być apolityczni i niezależni [...]. Te fundamentalne dla niezależnej prokuratury zasady pani prokurator Ewa Wrzosek narusza w sposób rażący [...]. Wrzosek wszczęła więc śledztwo w sposób nieuzasadniony i z rażącym naruszeniem art. 303 Kodeksu postępowania karnego, nie przeprowadzając prawidłowo czynności sprawdzających" - napisano w uzasadnieniu decyzji.  

Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia", którego członkinią jest Wrzosek, wydało w niedzielę uchwałę w sprawie "obrony niezależności prokuratorskiej". Wskazując na nieprawidłowości, do których doszło przy umorzeniu śledztwa, zarząd stowarzyszenia zwrócił się również do kierownictwa Prokuratury Warszawa-Mokotów.

"Zarząd [...] wspierając prokurator Ewę Wrzosek oraz wszystkich niezależnych prokuratorów w walce o możliwość rzetelnego i zgodnego z rotą ślubowania realizowania swoich obowiązków służbowych wzywa: panią Edytę Dudzińską [...] do publicznego przedstawienia okoliczności oraz uzasadnienia podjętej decyzji merytorycznej o umorzeniu śledztwa [...], jak również honorowego złożenia urzędu, Prokuratora Rejonowego Warszawa-Mokotów w Warszawie do upublicznienia [...] treści wydanej w dniu 23 kwietnia 2020 roku decyzji o umorzeniu śledztwa" - czytamy w uchwale. 

W dokumencie wezwano też prokuratorów pełniących funkcje kierownicze do "rezygnacji z piastowanych funkcji w celu zamanifestowana swojego sprzeciwu wobec upolitycznienia prokuratury oraz instrumentalnego traktowania prokuratorów przez kierownictwo prokuratury".

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex Super Omnia" zaapelował również do prokuratorów "którzy czują w sobie siłę niezależności oraz szacunek dla praworządności i wartości demokratycznego państwa prawnego" do ponownego złożenia roty ślubowania. Podpisaną treść roty należy - za pośrednictwem stowarzyszenia - przekazać na ręce ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.

Więcej o: