Do kiedy bd zamknite szkoy? Piontkowski: Szkoy, obki i przedszkola do 24 maja

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformowa, e placwki edukacyjne zostan zamknite co najmniej do 24 maja. Decyzja ta dotyczy szk, obkw i przedszkoli.

Po godzinie 12 rozpoczęła się konferencja prasowa ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Szef MEN stwierdził, że działalność placówek edukacyjnych będzie zawieszona co najmniej do 24 maja, ponieważ sytuacja epidemiczna nie pozwala na powrót uczniów do szkół. Do tego terminu zamknięte będą szkoy, przedszkola oraz żłobki. Dalsze decyzje dotyczące otwarcia szkół będą podawane w przyszłości.

MEN ogłosił nowe terminy egzaminów 

Dariusz Piontkowski ogłosił także nowe terminy tegorocznych egzaminów. Oto one:

  • 8 - 29 czerca - matury
  • 16 - 18 czerwca - egzamin ósmoklasisty
  • 22 czerwca - 9 lipca - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  • 17 - 28 sierpnia - egzamin zawodowy.

Szef MEN poinformował, że tegoroczne matury odbędą się bez części ustnej egzaminu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski dodał, że wszystkie tegoroczne egzaminy odbędą się z uwzględnieniem reżimu sanitarnego i zasad dotyczących m.in. zachowania odpowiedniego dystansu między zdającymi. 

Dariusz Piontkowski wyjaśnił, że MEN podjął decyzję o tym, aby nie odwoływać tegorocznych egzaminów maturalnych m.in. ze względu na to, że wnioskowały o to szkoły wyższe, które uważają, że to matury gwarantują obiektywną rekrutację na studia. Minister nauki i szkolnictwa wyższego powiedział, że obecnie nie ma planów opóźnienia rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego.