Wybory prezydenckie 2020. Szef PKW: Przepisy muszą zagwarantować, że wynik będzie urzeczywistniał wolę narodu

Do budzącego kontrowersje prawa dotyczącego majowych wyborów prezydenckich odniósł się szef Państwowej Komisji Wyborczej. - Obowiązujące w państwie przepisy muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich, a wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu - napisał w oświadczeniu.

W poniedziałek wieczorem Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą majowe wybory prezydenckie mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Nowe przepisy dają marszałek Sejmu możliwość zmiany terminu wyborów w stanie epidemii. Ustawą zajmie się teraz Senat.

"PKW nie uczestniczy w procesie stanowienia prawa"

Przeprowadzanie wyborów w czasie epidemii budzi wiele kontrowersji. Odniósł się do tego przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W piątek pojawił się komunikat, w którym możemy przeczytać, że "wybory to moment, w którym suweren może się wypowiedzieć i zdecydować, w czyje ręce powierzy swoje losy". Jak podkreśla PKW, "w demokratycznym państwie wybory to nie tylko głosowanie, to skomplikowany mechanizm, w którym uczestniczą zarówno wyborcy, kandydaci, jak i organy administracji publicznej organizujące proces wyborczy".

Proces ten, z uwagi na swoje znaczenie i złożony kształt, musi opierać się na jasnych i jednoznacznych normach wyprowadzanych wprost z Konstytucji. Obowiązujące w państwie przepisy muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich, a wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu. Dla realizacji tego celu prawo wyborcze musi być stabilne, w szczególności proces jego modyfikacji nie może budzić żadnych wątpliwości prawnych

- napisał Sylwester Marciniak. Jak dodał, do Komisji wpłynęły liczne pisma od jednostek samorządu terytorialnego, komitetów wyborczych, organizacji i obywateli.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że jako organ powołany do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego jest zobowiązana do działania na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W szczególności Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, iż nie uczestniczy w procesie stanowienia prawa, albowiem ta kompetencja przysługuje wyłącznie władzy ustawodawczej, sprawowanej – z mocy art. 95 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – przez Sejm i Senat

- czytamy na oficjalnej stronie PKW. Sylwester Marciniak poinformował również o wystąpieniu do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o ustalenie zasad bezpieczeństwa, które będą stosowane w trakcie wyborów.

Zobacz wideo Czy przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych w maju jest bezpieczne?