Koronawirus. Ministerstwo Infrastruktury chce wydłużyć ważność praw jazdy. Projekt trafił do Sejmu

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy, która pozwalałaby na wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami. Chodzi o to, aby takie dokumenty były ważne w czasie stanu epidemii i 60 dni po nim.

W projekcie nowelizacji ustawy dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 znalazły się rozwiązania zaprojektowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Resort chce, aby w czasie stanu epidemii doszło do przedłużenia ważności takich dokumentów jak:

  • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem;
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
  • świadectwa kierowcy;
  • legitymacje instruktora nauki jazdy;
  • legitymacje egzaminatora;
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);
  • uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • wpisy w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Jeżeli przepisy te zostaną uchwalone, wymienione dokumenty, uprawnienia i szkolenia będą ważne w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 60 dni od daty zakończenia takiego stanu. Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało także, aby zawiesić wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym. Projekt nowelizacji ustawy trafił do Sejmu.

Koronawirus. Zawieszono obowiązek okresowych badań lekarskich dla kierowców

Ze względu na epidemię koronawirusa zostały wprowadzone ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych. Na okres stanu zagrożenia epidemicznego zawieszono niektóre obowiązki wynikające z ustawy o transporcie drogowym. Ministerstwo Infrastruktury informuje, że kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Po odwołaniu staniu epidemii będą mieli 60 dni na to, aby takie badania przejść. 

Więcej o: