Dotychczasowy zakres opieki zdrowotnej dla VIP-ów był "nieadekwatny". Rząd planuje to zmienić

Rząd chce wkrótce wprowadzić rozporządzenie, na mocy którego rozszerzeniu ulegnie zakres warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej najważniejszym osobom w państwie. Według projektu pomoc medyczna będzie w rozszerzonej formule udzielana VIP-om oraz ich rodzinom, "bez skierowania".

Wirtualna Polska poinformowała o projekcie rozporządzenia premiera "w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej", które mają przysługiwać najważniejszym osobom w państwie.

W dokumencie wymienieni zostali: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier i ministrowie. Nowe przepisy mają dotyczyć też rodzin najważniejszych osób w państwie. Projekt rozporządzenia pojawił się na stronie internetowej rządu 5 marca, a więc dzień po tym, jak w Polsce odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa. 

Zobacz wideo Krzysztof Gawkowski o propozycjach Jarosława Gowina

Dotychczasowy zakres opieki zdrowotnej dla VIP-ów był "nieadekwatny". Rząd planuje to zmienić

W uzasadnieniu projektu czytamy, że zapisany już w innych aktach prawnych zakres świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobom uprawnionym jest "nieadekwatny" do potrzeb tych osób i nie uwzględnia m.in. leczenia szpitalnego, świadczeń w zakresie opieki specjalistycznej, ratownictwa medycznego oraz pomocy doraźnej czy świadczeń lekarza dentysty. 

Rozporządzenie PRM ws. zakresu opieki zdrowotnej dla najważniejszych osób w państwieRozporządzenie PRM ws. zakresu opieki zdrowotnej dla najważniejszych osób w państwie bip.kprm.gov.pl

W projekcie zaproponowano więc, by w razie nagłego zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego osobom uprawnionym, ich małżonkom oraz członkom rodziny będących na ich utrzymaniu, przysługiwało szersze prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Rząd chce, by ten zakres obejmował teraz:

  1. Podstawową opiekę zdrowotną,
  2. Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
  3. Leczenie szpitalne,
  4. Rehabilitację leczniczą,
  5. Leczenie stomatologiczne,
  6. Ratownictwo medyczne,
  7. Pomoc doraźną.

Co więcej, wymienione świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane VIP-om i ich rodzinom bez skierowania i w warunkach: ambulatoryjnych, domowych albo szpitalnych. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą opieka zdrowotna dla najważniejszych osób w państwie i ich najbliższych finansowana jest z budżetu państwa, a konkretniej ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak przypomina Wirtualna Polska, pomoc lekarska udzielana VIP-om znajduje się poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego, a politycy mogą leczyć się m.in. w: Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA (od połowy marca przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny) i Wojskowym Instytucie Medycznym. 

Więcej o: