Czy można korzystać z ogródków działkowych? PZD: Zakaz przebywania narusza prawa własności

Po wprowadzeniu przez rząd kolejnych obostrzeń zamknięte zostały m.in. parki, bulwary czy ogrody botaniczne. Korzystający na co dzień z ogrodów działkowych zastanawiali się, czy nowe regulacje - a w konsekwencji ewentualne kary - dotyczą również ich. Wątpliwości w tej sprawie postanowił rozwiać Polski Związek Działkowców.

Od początku kwietnia obowiązują nowe obostrzenia mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zakazano m.in. wstępu na plaże, do parków czy ogrodów jordanowskich. Polskie Lasy Państwowe zdecydowały też o wydaniu czasowego zakazu wstępu do lasów i zamknięciu parków narodowych.

Zobacz wideo Kolejne obostrzenia: dzieci mogą wychodzić tylko pod opieką dorosłych, limity w sklepach, ograniczenie dostępu do parków

Czy można przebywać na ogródkach działkowych? PZD wydał oświadczenie w tej sprawie

Choć w rozporządzeniu tego nie sprecyzowano, wielu zastanawiało się, czy rządowe obostrzenia dotyczą również ogrodów działkowych. Do tej kwestii postanowił odnieść się w oświadczeniu Polski Związek Działkowców.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD [Rodzinny Ogród Działkowy - red.], informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD

- czytamy w komunikacie PZD. "W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki [...].  Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. [...] wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego - piszą działkowcy.

PZD podkreślił też, że specyficzne przepisy dotyczące ROD, gdzie poszczególne działki mają indywidualnych, "prywatnych" dzierżawców, wykluczają możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne.

"Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in. wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach" - wymienia PZD. W komunikacie znalazł się też apel do działkowców o maksymalne ograniczenie wizyt na działkach i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Przedstawiciele PZD przytoczyli też wypowiedzi policjantów, którzy jednoznacznie stwierdzili, że korzystanie z ROD nie będzie karane mandatem, o ile celem działkowca będzie uprawa czy doglądanie roślin, a na terenie działki nie dojdzie do większego zgromadzenia.