Burmistrz Kluczborka: Nie mamy możliwości bezpiecznego przeprowadzenia wyborów prezydenckich

W liście skierowanym do przewodniczącego PKW burmistrz Kluczoborka (woj. opolskie) zaapelował o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich w związku z pandemią koronawirusa. "Nie mamy możliwości należytego przygotowania oraz w sposób bezpieczny przeprowadzenia wyborów na urząd Prezydenta RP" - napisał Jarosław Kielar.

Wybory prezydenckie - zgodnie z decyzją marszałkini Sejmu - mają odbyć się 10 maja. W obliczu pandemii koronawirusa i coraz większej liczby zakażeń w Polsce, wiele środowisk - nie tylko politycznych - apeluje o przełożenie terminu głosowania. Jak na razie przedstawiciele rządu optują przy scenariuszu, w którym wybory prezydenckie odbyłyby się zgodnie z planem, czyli już za sześć tygodni. 

Przypomnijmy, że wyborów i referendów nie przeprowadza się w trakcie obowiązywania i 90 dni po zakończeniu, któregoś z trzech stanów nadzwyczajnych: klęski żywiołowej (wprowadzanego przez Radę Ministrów), wyjątkowego i wojennego (wprowadza je prezydent na wniosek rządu).

Prezydent Kluczborka: Okręgowe Komisje Wyborcze mogą się nie ukonstytuować

Możliwości bezpiecznego przeprowadzenia wyborów nie widzi również burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar. Swoje wątpliwości samorządowiec zawarł w liście zaadresowanym do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

Jako Burmistrz Miasta Kluczborka oświadczam, iż w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i powodowaną przez niego chorobą Covid-19, a także obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego Stanu Epidemii, nie mamy możliwości należytego przygotowania oraz w sposób bezpieczny przeprowadzenia wyborów na urząd Prezydenta RP

- napisał burmistrz Kluczborka. "Podejmujemy wiele starań, aby praca przebiegała bez zakłóceń, jednak naszym najważniejszym zadaniem w tym czasie jest zapewnienie bezpieczeństwa a także opieka nad osobami nie będącymi w stanie samemu zaspokoić swoich potrzeb" - dodał Kielar.

W piśmie wspomniano również o czysto organizacyjnych powodach, dla których przeprowadzenie wyborów na terenie Kluczborka może okazać się niemożliwe. Zdaniem Kielara miasto może mieć bowiem problem ze skompletowaniem składów Obwodowych komisji wyborczych. "[...] nie widzę też możliwości przeprowadzenia niezbędnych szkoleń dla członków OKW. Innym, być może nawet ważniejszym problemem, wydaje się być fakt, że nie widzimy też możliwości aby OKW się ukonstytuowały" - ocenił samorządowiec. 

Mimo to, wielu specjalistów twierdzi, że szczyt zachorowań jest jeszcze daleko przed nami [...]. Mając to na uwadze, w trosce o życie i zdrowie mieszkańców, już dwa tygodnie temu podjąłem decyzję o odwołaniu najważniejszej imprezy masowej w naszej gminie – Dni Kluczborka [...]. Uważam więc, podobnie jak większość naszego społeczeństwa, że wybory Prezydenta RP, w trosce o życie i zdrowie Polaków, powinny być przełożone na późniejszy termin [...]. Niestety, w obecnej sytuacji nie widzę możliwości, aby w profesjonalny sposób przygotować się i przeprowadzić wybory - stwierdził burmistrz Kluczborka. 

Komunikat PKW ws. wyborów. "Oczekujemy rzeczywistej realizacji konstytucyjnych praw wyborczych"

W czwartek 26 marca 2020 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów w majowych wyborach prezydenckich. PKW przekazała, że zgłoszonych zostało 19 kandydatów (każdy z nich musiał zebrać 100 tys. podpisów poparcia), a obecnie trwa sprawdzanie prawidłowości ich zgłoszenia.

W dalszej części komunikatu PKW przypomniała, że zgodnie z Konstytucją RP wybory prezydenckie nie mogą być przeprowadzane jedynie w wypadku wprowadzenia - przez upoważnione do tego organy państwa - stanu wyjątkowego. Podkreślając ten fakt, przedstawiciele PKW wyrazili oczekiwanie, że "podjęte rozstrzygnięcia będą gwarantowały możliwość rzeczywistej realizacji konstytucyjnych praw wyborczych obywateli".

Zobacz wideo Przed nami święta, majówka i wybory. Czy rozwój epidemii przyspieszy?
Więcej o: