Koronawirus w Polsce. Opublikowano rozporządzenie ws. stanu epidemii - jakie zakazy obowiązują?

Od środy 25 marca wprowadzone zostają nowe ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa. Obostrzenia ustalone w rozporządzeniu ministra zdrowia obowiązują do soboty 11 kwietnia.

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które dotyczy wprowadzenia na terenie Polski stanu epidemii w związku z pandemią koronawirusa. Zakłada on, że w okresie od 25 marca 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku na terenie kraju zakazuje się przemieszczania się osób.

Koronawirus w Polsce - opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w związku z nowymi ograniczeniami

W rozporządzeniu wymienione zostały wyjątki, które nie podlegają obowiązującemu zakazowi. Przemieszczać można będzie się tylko w określonych przypadkach:

  • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej;
  • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Zgodnie z rozporządzeniem jednocześnie, pieszo mogą poruszać się dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Zasada ta nie dotyczy jednak rodzin, które na co dzień przebywają ze sobą. Zmienia się także liczba osób, które jednocześnie mogą wziąć udział w obrzędach religijnych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Od teraz w takich uroczystościach uczestniczyć może 5 uczestników, w których skład nie wlicza się księży lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebów.

Zobacz wideo Premier ogłasza zakaz wychodzenia z domu poza niezbędnymi sytuacjami, a także ograniczenia w poruszaniu się w komunikacji publicznej

Ograniczenia dotyczą także publicznego transportu zbiorowego. Nowe przepisy nakazują przejazd "nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących w danym środku transportu".

Ograniczenia dotyczące zgromadzeń nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Więcej o: