Namioty, sprzęt, wsparcie dla seniorów i dzieci. Organizacje włączają się w walkę z wirusem

PAH pomoże nakarmić dzieci, które nie mogą chodzić do stołówek, Zespół Ratunkowy PCPM rozstawił namioty i przekazuje sprzęt. Polskie organizacje - w tym te niosące głównie pomoc humanitarną za granicą - włączają się w działania na rzecz walki z koronawirusem w Polsce. Apelują jednak, by nie zapomnieć o tych w jeszcze trudniejszej sytuacji.
Zobacz wideo Policja w Europie sprawdza stosowanie się obywateli do nowych przepisów

Do walki z koronawirusem potrzebna jest ogromna mobilizacja, od władz przed firmy i organizacje po społeczeństwo. Teraz włączają się do niej także organizacje pozarządowe - także te, które zazwyczaj niosą pomoc poza granicami Polski.

Polska Akcja Humanitarna obejmie wsparciem dzieci dożywiane w ramach programu „Pajacyk”, które z powodu zamkniętych szkół i świetlic pozostają w domach i nie mają możliwości korzystania ze stołówek. Dla wielu uczniów z ubogich rodzin była to jedyna szansa na spożycie ciepłego posiłku w ciągu dnia - podkreśla PAH. - Dla najbardziej potrzebujących rodzin chcemy przygotować paczki lub bony na zakup produktów żywnościowych - powiedziała Magdalena Jaranowska z PAH i dodała - Zależy nam, aby dystrybucja odbyła się w pierwszej połowie kwietnia, tak żeby zdążyć jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Lokalne organizacje partnerskie zrzeszone w Pajacykowej Sieci Pomocowej aktualnie sprawdzają, które dzieci najbardziej wymagają dożywiania. Zebrane środki będą także szczególnie ważne w czasie, gdy dożywianie wróci do szkół, ponieważ ze względu na gorszą sytuację materialną rodziców, wielu uczniów będzie wymagało wówczas wsparcia żywnościowego.

PAH apeluje o wsparcie dla najbardziej narażonych także poza Polską. "Walka z rozprzestrzenianiem się wirusa może być skuteczna tylko wtedy, kiedy wsparcie solidarnie otrzymają wszyscy" - podkreśla organizacja. Organizacja ostrzega, że tysiące ludzi przebywających w obozach dla uchodźców na południu Grecji są niezwykle narażone na zachorowania związanie z wirusem COVID-19. "Brak odpowiednich warunków sanitarnych, a przede wszystkim brak dostępu do czystej wody powoduje, że nie ma możliwości umycia rąk" - informuje organizacja. Do tego ludzie są tam w słabej kondycji zdrowotnej i zachorowanie może być dla nich szczególnie groźne. PAH zamierza wesprzeć mieszkańców jednego z takich obozów w Grecji we współpracy z lokalną organizacją. Dlatego apeluje o pilne wsparcie finansowe dla swoich działań w związku z pandemią, co można zrobić przez stronę pah.org.pl/sosuchodzcy

Namiot i sprzęt medyczny dla szpitali 

Zespół ratowniczy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej poinformował, że przekazuje polskim szpitalom namioty medyczne, których używają podczas misji zagranicznych. Będzie się w nich odbywać weryfikacja pacjentów przed skierowaniem do szpitala, co ma ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa - informuje organizacja w informacji prasowej. 

- Namiot medyczny będzie pełnił w naszym szpitalu funkcję stacji triażowej (czyli służącej wstępnej segregacji pacjentów). Obejmiemy wstępnym badaniem pacjentów, personel, jak i inne osoby przekraczające bramę Warszawskiego Szpitala dla Dzieci - powiedziała Izabela Marcewicz-Jendrysik, dyrektorka Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. - W dobie obecnego kryzysu epidemiologicznego wszelkie działania stojące na straży zapewnia bezpieczeństwa zdrowotnego, są niezbędne - dodała. Z kolei do szpitala w Łańcucie dotrą brakujące środki dezynfekcyjne, zestawy ubrań jednorazowych oraz rękawiczki. By zachować gotowość do działania, PCPM prosi o wsparcie zbiórki na uzupełnienie sprzętu i leków. Wpłacać można na Facebooku oraz przez stronę  pcpm.org.p

Wsparcie dla seniorów i sprzęt medyczny

Zbiórki na pomoc w Polsce prowadzą też PCK oraz Caritas Polska. Polski Czerwony Krzyż chce pozyskane środki przeznaczyć na zakup "materiałów ochronnych (gogle, maski, kombinezony, środki dezynfekujące o działaniu wirusobójczym) oraz wsparcie Grup Ratownictwa PCK i magazynu humanitarnego, który może świadczyć pomoc na wypadek konieczności budowania miejsc tymczasowego zakwaterowania w przypadku zwiększenia ilości osób, przebywających w kwarantannie".

Caritas Polska chce pomóc seniorom, którzy powinni maksymalnie ograniczyć wychodzenie z domu. "Ruszamy im z pomocą, dzięki której otrzymają żywność oraz środki higieniczne i dezynfekujące. Chcemy dotrzeć do każdego potrzebującego" - pisze organizacja. Przeznacza na ten cel milion złotych i apeluje o dalsze wpłaty. 

Więcej o: