Koronawirus w Polsce. Na jaką pomoc mogą liczyć osoby objęte kwarantanną? Sprawdź, jak zgłosić się po wsparcie

Osoby przebywające na kwarantannie, zwłaszcza osoby starsze i samotne, mogą liczyć na pomoc władz i służb. Podczas 14 dniowej izolacji wszyscy objęci kwarantanną mogą zwracać się z problemami do psychologa lub poprosić o zrobienie najpotrzebniejszych zakupów.

Osoby objęte kwarantanną w pierwszej kolejności powinny kierować się do ośrodka pomocy społecznej funkcjonującej w danej miejscowości. Lista ośrodków z podziałem na województwa znajduje się na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc. Osoby potrzebujące mogą zadzwonić i poprosić pracowników o pomoc. Ośrodki udzielają pomocy przede wszystkim osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym, które z powodu kwarantanny mogą mieć problemy ze zrobieniem zakupów czy wykupieniem leków.

Koronawirus w Polsce. Osoby objęte kwarantanną - gdzie można zgłosić się po pomoc?

Dodatkowo władze zapewniają, że osoby starsze, samotne lub niepełnosprawne, które nie są w stanie zapewnić sobie produktów spożywczych lub gorącego posiłku, powinny kontaktować się z władzami swojej gminy. Posiłki oraz zakupy żywnościowe będą dostarczone przez osoby wyznaczone w gminie: często będą to wolontariusze organizacji pozarządowych lub funkcjonariusze Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji lub Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zobacz wideo Co grozi za złamanie nakazu kwarantanny domowej?

Problemy lub prośbę o pomoc można przekazywać także policjantom, którzy sprawdzają, czy dana osoba stosuje się do zasad kwarantanny. Funkcjonariusze przekażą wszystkie informacje do właściwego ośrodka.

Z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie należy kontaktować się także wtedy, kiedy osoba poddana kwarantannie potrzebuje pomocy psychologa. Minister Obrony Mariusz Błaszczak poinformował ostatnio o specjalnej infolinii utworzonej dla osób w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem koronawirusa. Pod numerem 800 100 102 wsparcia tym osobom udzielają psycholodzy z Wojsk Obrony Terytorialnej.

Osoby, które zakończyły leczenie szpitalne i wymagają nawet czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych, będą mogły liczyć na pomoc w trybie pilnym.

- Gorąco apeluję - niech każda osoba posiadająca informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, zwróci się do ośrodka pomocy społecznej. Bądźmy wrażliwi na siebie nawzajem - mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Wszystkie zalecenia dla osób przebywających na kwarantannie znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia

Więcej o: