Koronawirus w Polsce. Episkopat opowiada się za dyspensą od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy

Konferencja Episkopatu Polski opowiedziała się za tym, aby biskupi diecezjalni udzielili dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy niektórym wiernym. Przypomniała także, że w obliczu epidemii koronawirusa w kościołach należy przestrzegać kilku zasad.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała komunikat w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce. Czytamy w nim, że "mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia", Episkopat rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca niektórym wiernym. Dyspensą mają zostać objęte:

  • osoby w podeszłym wieku,
  • osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  • dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  • osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

"Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe" - czytamy w komunikacie Episkopatu

Zobacz wideo Czy zamknięcie kościołów pomoże w walce z koronawirusem?

Episkopat zachęca do przyjmowania komunii świętej na rękę i opróżnienia kropielnic

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski informuje również, że do 29 marca w czasie liturgii należy:

  • korzystać z możliwości przyjmowania komunii świętej na rękę,
  • przekazywać znak pokoju przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
  • oddawać cześć krzyżowi przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
  • powstrzymywać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
  • nakładać folie ochronne na kratki konfesjonałów,
  • zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

"W obecnej sytuacji przypominamy, że 'tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach'. W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą - pisze Rada Stała KEP, polecając duszpasterzom m.in. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia.

Episkopat podaje także, że liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania odbędą się w późniejszych terminach, pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę zostają zawieszone, a "sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów".

Więcej o: