To świadczenie wzrośnie o ponad 1000 zł. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Głosami klubu Prawo i Sprawiedliwość Sejm przyjął ustawę, w której zwiększa świadczenie dodatkowe dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych - napisał w połowie lipca na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Dodatek ten zwiększy się o ponad 1000 zł. Co więcej, kwota świadczenia podlegać będzie corocznej waloryzacji.

Na początku lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o finansach publicznych. W myśl znowelizowanych przepisów dotychczasowe świadczenie wypłacane byłym działaczom opozycji demokratycznej z czasów PRL zostanie zwiększone i to o ponad 1000 zł. 

Zobacz wideo Orban może otwierać tokaj. Inflacja wielka, ale tak nie było od roku

Działacze opozycji antykomunistycznej otrzymają zwiększony dodatek

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych dotychczas otrzymywały świadczenie w wysokości 565,67 zł. Po nowelizacji ustawy ich dodatek wzrośnie do kwoty najniższej emerytury na dany rok. Ta w 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto. Dodatkowo w związku z uzależnieniem dodatku od emerytury, świadczenie podlegać będzie corocznej waloryzacji. O tym, że działacze opozycji antykomunistycznej otrzymają zwiększony dodatek, poinformował premier Mateusz Morawiecki w swoich mediach społecznościowych. "Dzisiejszej Polski nie byłoby bez dziedzictwa Solidarności, które reprezentują działacze opozycji antykomunistycznej. (...) Dzięki nim żyjemy w wolnej Polsce" - napisał na Facebooku polityk. 

Świadczenie istnieje od ośmiu lat

Świadczenie dla działaczy opozycji demokratycznej z czasów PRL wprowadziła w 2015 roku ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Początkowo świadczenie było uzależnione od wysokości emerytury, jednak za sprawą nowelizacji wprowadzonej w 2017 roku wprowadzone zostało bezterminowe świadczenie o wartości 402 zł brutto miesięcznie. Dodatkowo podlegało ono waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem średniorocznej inflacji.

Komu przysługuje dodatek? 

Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do pobierania emerytury lub renty uznanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za kombatanta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które starają się o status byłych opozycjonistów muszą m.in.:

  • wykazać działalność na rzecz zorganizowanych struktur antykomunistycznych (powinna ona wynosić co najmniej 1 rok)
  • wykazać pobyt w więzieniu, który wynikał z działalności wymierzonej we władze PRL (powinien on wynosić minimum 1 miesiąc)

Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu statusu należy bezzwłocznie złożyć wniosek w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS. Taki wniosek można pobrać ze strony www.zus.pl. Formularz wniosku, jest dostępny również w punkcie informacyjnym, w sali obsługi klientów, w każdej placówce zakładu. Wniosek rozpatruje organ rentowy, właściwy dla danego miejsca zamieszkania. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji organ ten wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności, która niezbędna jest do wydania opinii. Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie. 

Więcej o: