Dożywotnie 200 plus dla emeryta. Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?

Dodatek 200 plus do emerytury przeznaczony jest dla określonej grupy seniorów. Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?

Dodatek do emerytury w wysokości 200 zł obowiązuje od początku 2022 r. Wypłacany jest przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach tzw. świadczenia ratowniczego. Komu przysługuje? Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić określone warunki.

Zobacz wideo KRUS powinien zostać utrzymany czy zreformowany? Pytamy posła Klimczaka

200 plus dla emeryta. Komu przysługuje?

Świadczenie przysługuje osobom, które służyły w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Muszą mieć odpowiednią wysługę lat:

  • w przypadku mężczyzn - przez co najmniej 25 lat i osiągnął 65 rok życia;
  • w przypadku kobiet - przez co najmniej 20 lat i ma co najmniej 60 lat.

Uwaga! Zachowanie ciągłości wysługi lat w nie jest konieczne przy podliczaniu okresu czynnego uczestnictwa.

Dodatek wypłacany jest dożywotnio

Dodatek ratowniczy jest dożywotni, przyznawany bez względu na wysokość pobieranego świadczenia emerytalnego i waloryzowany co roku w marcu. Wniosku nie można złożyć online. Dokumenty należy dostarczyć osobiście do miejskiej lub powiatowej komendy straży pożarnej - organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki, do której należy ratownik.

Co należy dołączyć do wniosku?

Seniorzy oprócz wniosku muszą przedstawić także dodatkowe dokumenty poświadczające ich działalność. Są nimi oświadczenia trzech świadków, potwierdzające udział wnioskującego w akcjach ratowniczych (jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej).

Więcej o: