Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Bez tego dokumentu ZUS nie wypłaci pieniędzy

Osobom urodzonym między 1948 a 1969 rokiem przysługuje prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Aby jednak to zrobić, muszą spełnić kilka warunków. Dowiedz się, komu dokładnie przysługuje wcześniejsza emerytura i jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać.

Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, ale przed 1 stycznia 1969 roku mogą nabyć prawo do wcześniejszej emerytury. Dotyczy to jednak wybranych aktywności zawodowych. Odpowiadamy, komu przysługuje wcześniejsza emerytura i jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać.

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych od 1949 do 1969. Komu przysługuje?

Według  ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku, wcześniejsza emerytura dotyczy osób, które wykonywały prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości. Oprócz tego może być to także praca wymagająca wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia, np.: praca pod ziemią, przy przetwórstwie azbestu, produkcji ołowiu i kadmu, czy praca ratowników w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Na swojej oficjalnej stronie Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że urodzeni pomiędzy 1949 a 1968 rokiem mogą się starać o wcześniejszą emeryturę, jeżeli spełnią kilka warunków:

  • osiągną odpowiedni wiek emerytalny;
  • posiadają udokumentowany, odpowiedni staż składkowy i nieskładkowy (20 lat w przypadku kobiet i 25 w przypadku mężczyzn);
  • osiągną wymagany staż w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach;
  • nie są członkami OFE albo zrzekli się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

To, czy zatrudnienie jest pracą w szczególnych warunkach, potwierdza pracodawca, który musi dokonać odpowiedniego wpisu w świadectwie pracy zatrudnionego. Dokładne rodzaje takiej pracy określone są m.in. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku określającym rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji oraz w zarządzeniu resortowym lub uchwale, w której wymienione jest konkretne stanowisko. 

Wcześniejsza emerytura. Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Aby otrzymać wcześniejszą emeryturę, należy złożyć wniosek - można to zrobić online lub osobiście w placówce ZUS. Należy jednak uzupełnić go o dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach, lub w szczególnym charakterze, a także potwierdzające okresy pracy wykazane w formularzu, czyli np. świadectwa pracy, czy zaświadczenia o przebywaniu na urlopie wychowawczym. Oprócz tego niezbędny będzie także dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.

Więcej o: