PIT 2023. Którzy emeryci muszą złożyć zeznanie podatkowe? [PORADNIK]

Seniorzy, którzy nie uzyskali w 2022 roku dochodów z innych źródeł niż emerytura, nie muszą składać deklaracji podatkowej - zrobi to za nich urząd skarbowy. Inaczej ma się sytuacja emerytów i emerytek, którzy jednocześnie pobierają świadczenie i pracują zarobkowo, a także tych, którzy chcą skorzystać z ulg podatkowych.

ZUS, KRUS i pozostałe organy rentowe, w zależności od rodzaju świadczenia oraz okresu jego otrzymywania, wystawiają emerytom formularze:

  • PIT-40A - czyli roczne rozliczenie przychodu i obliczenie podatku dla osób, które pobierają emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną;
  • PIT-11A - to informacja o dochodach otrzymanych od organu rentowego: emeryturach, rentach, zaliczkach oraz składkach zdrowotnych płaconych przez organ rentowy do NFZ. Z tego rozliczenia często wynika kwota nadpłaty;
  • PIT-11 - dla osób otrzymujących świadczenia po osobie zmarłej.

W jakim przypadku emeryci muszą składać zeznanie podatkowe?

Emeryci, którzy otrzymali tylko PIT-40A, nie muszą zrobić nic więcej, bo ich podatek został już całkowicie rozliczony. Gdyby jednak chcieli rozliczyć się wspólnie z mężem lub żoną, rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń (np. ulgi prorodzinnej, rehabilitacyjnej, odliczenia darowizny, ulgi termomodernizacyjnej, na IKZE), powinni złożyć dodatkowo PIT-37.

Jeśli chodzi o PIT-11A i PIT-11, również nie trzeba nic robić. W usłudze Twój e-PIT (dostępnej na portalu e-Urząd Skarbowy) przygotowane zostanie zeznanie PIT-37. Urząd Skarbowy zaakceptuje je automatycznie na koniec okresu rozliczeń.

Zobacz wideo Czy warto rozliczać się ze współmałżonkiem? Pytamy ekspertkę

PIT-0 dla pracujących seniorów

Jedną z ulg podatkowych, z których mogą skorzystać pracujący seniorzy, jest PIT-0, który zwalnia ich od podatku dochodowego. Uprawnione są osoby, które nabyły już prawo do emerytury (kobiety, które ukończyły 60. rok życia i mężczyźni, którzy ukończyli 65. rok życia), ale nie złożyły wniosku o świadczenie, a jednocześnie są zatrudnione na umowie o pracę, umowie zleceniu lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Więcej wiadomości z Polski na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Więcej informacji na temat rozliczenia emeryci mogą znaleźć w poradniku Ministerstwa Finansów pod TYM linkiem. Okres rozliczeń PIT za 2022 rok zakończy się 2 maja. 

Więcej o: