Ulga podatkowa na dziecko 2023. Ile możesz uzyskać?

Okres składania deklaracji podatkowych zbliża się wielkimi krokami. Mając na uwadze obecną sytuację ekonomiczną, warto sprawdzić, czy nie przysługuje nam ulga podatkowa na dziecko. Którzy rodzice będą mogli z niej skorzystać w 2023 roku?

Ulga podatkowa na dziecko skierowana jest do rodziców, opiekunów prawnych oraz rodziców zastępczych, sprawujących faktyczną władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem. Jest to równoznaczne ze sprawowaniem pieczy nad dzieckiem, jego wychowywaniem oraz dysponowaniem należącym do niego majątkiem. Ulga nie przysługuje osobom, które prawnie posiadają władzę rodzicielską, jednak widują się z dzieckiem tylko sporadycznie czy płacą alimenty - mogą z niej skorzystać tylko te osoby, które sprawują faktyczną władzę rodzicielską. W przypadku konfliktu między rodzicami konieczne jest przedłożenie stosownych dokumentów. 

Zobacz wideo Lili Antoniak o rodzeniu dzieci w Polsce. "Nie jest sztuką zrobić sobie dziecko. Nie każda kobieta powinna być matką"

Na które dziecko przysługuje ulga podatkowa?

Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej mają rodzice dzieci:

 1. niepełnoletnich, czyli takich, które nie ukończyły jeszcze 18 lat.
 2. z niepełnosprawnością, którym przyznano zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny bądź rentę socjalną.
 3. pełnoletnich, które nie ukończyły jeszcze 25. roku życia, nadal się uczą a ich dochody (z wyłączeniem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych nie przekraczają w sumie 3 089 zł.

Więcej o podatkach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Jakie są limity dochodów?

Limity dochodów określające zasady przyznawania ulgi podatkowej różnią się w zależności od ilości dzieci w rodzinie.

 • Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, ulga przysługuje Ci, bez względu na to ile zarabiasz.
 • W przypadku jednego dziecka wychowywanego samotnie, twój roczny dochód nie może wynosić więcej niż 112 000 zł.
 • Gdy w twojej rodzinie jest jedno dziecko, ale wychowujecie je jako małżeństwo przez cały rok, suma waszego rocznego dochodu nie może być wyższa niż 112 00 zł.
 • W sytuacji, gdy masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim przez cały rok, twój roczny dochód nie może być wyższy od kwoty 56 000 zł.

Ile możesz uzyskać?

Wysokość ulg podatkowych na dziecko to kolejno:

 • 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko,
 • 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie) na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
 • 225 zł miesięcznie (2 700 zł rocznie) na czwarte i każde kolejne dziecko.

Jak odliczyć ulgę od podatku?

Ulgę podatkową na dziecko odliczamy w corocznym zeznaniu podatkowym. Potrzebne nam będą do tego dokumenty PIT/O, PIT-37 lub PIT-36. W przypadku, gdy twój podatek nie daje możliwości odliczenia ulgi, masz możliwość otrzymania jej osobno.

Szczegółowe wskazówki dotyczące składania zeznań podatkowych i uwzględniania w nich ulgi na dziecko znajdują się na stronie gov.pl.

W przyszłym roku wiele osób nie skorzysta już ulgi na dziecko. Osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie nie zapłacą w ogóle podatku dochodowego. Gdy podatek jest zerowy, ulga nie przysługuje, ponieważ nie ma jej od czego odliczyć.

Więcej o: