Nowy kosztowny obowiązek dla właścicieli domów. Od kiedy? Jakie kary za brak dokumentu?

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane wprowadziła wiele zmian dla właścicieli nieruchomości. Jedną z nich jest obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Od tego roku dokument wyrobić muszą właściciele wszystkich nieruchomości, nawet tych powstałych przed 2009 rokiem. Za brak certyfikatu przewidziane są dotkliwe kary. Od kiedy w życie wchodzi nowy obowiązek?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa, jakie jest zapotrzebowanie na energię, aby wystarczyło jej do celów związanych z użytkowaniem budynku, takim jak ogrzewanie, wentylacja, czy przygotowanie ciepłej wody. W Polsce świadectwo energetyczne obowiązuje od kilku lat. Do tej pory jednak dotyczyło jedynie nieruchomości wybudowanych po 2009 roku. Nowelizacja przepisów prawa budowlanego sprawiła, że od 2023 roku obowiązek ten obejmie także właścicieli starszych budynków.

Zobacz wideo Materiały budowlane drastycznie podrożały. Czy do wysokich cen musimy się przyzwyczaić? [Q&A]

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Świadectwo charakterystyki energetycznej obowiązkowe dla każdej nieruchomości

Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii za cel wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej uznaje się promowanie efektywnego energetycznie budownictwa. Oprócz tego certyfikat zwiększa świadomość społeczną w zakresie możliwości uzyskania jak największej oszczędności energii w budynkach.

Do tej pory obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczył właścicieli nowszych nieruchomości powstałych po 2009 roku. W październiku 2022 roku prezydent Andrzej Duda podpisał jednak dwie ustawy, które zmieniają zarówno prawo budowlane, jak i przepisy o charakterystyce energetycznej budynków. Nowelizacja ustaw niezbędna była do realizacji unijnych dyrektyw. 

W myśl nowych przepisów, od 28 kwietnia 2023 roku właściciele wszystkich nieruchomości, nawet tych wybudowanych przed rokiem 2009, będą mieli obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. W dokumencie tym zawarte jest m.in., ile energii rocznie zużywa dana nieruchomość. Certyfikat dotyczy zarówno domów, jak i mieszkań. "Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii" - czytamy na stronie gov.pl.

Świadectwo energetyczne. Kiedy jest potrzebne i ile kosztuje?

Świadectwo energetyczne jest niezbędne w momencie, kiedy budynek jest zbywany na podstawie umowy sprzedaży, w tym sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Dokument potrzebny jest także w momencie wynajmu. Certyfikat posiada ważność przez okres 10 lat. Jednak jeżeli w tym czasie w nieruchomości zajdą zmiany mające wpływ na zużycie energii, dokument będzie trzeba wyrobić ponownie. 

Cena świadectwa charakterystyki energetycznej zależy od wielu czynników takich jak lokalizacja, czy wykorzystane przy budowie technologie. Jednym z czynników jest także rodzaj nieruchomości. Certyfikat energetyczny mieszkania kosztuje około 500 zł. W przypadku budynku koszt jest nieco wyższy, jednak cena powinna oscylować w okolicy 600 zł. Najwyższą cenę należy zapłacić za świadectwo energetyczne w przypadku dużych domów jednorodzinnych. Koszt takiego dokumentu może przekroczyć nawet 1000 zł. 

Jaka kara za brak świadectwa energetycznego nieruchomości?

Od 28 kwietnia 2023 roku za brak certyfikatu energetycznego będzie grozić grzywna. Jej górna wysokość nie została jednak określona w przepisach. Wiadomo jednak, że ci, którzy uchylą się od obowiązku, zapłacą karę i mimo to będą zmuszeni do wyrobienia dokumentu. W przypadku fałszerstwa lub umieszczenia w świadectwie nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialność karna.

Więcej o: