Czy emeryci i renciści muszą składać PIT za 2022 rok?

Emeryci i renciści nie muszą składać deklaracji podatkowych. Jednak mogą to zrobić, jeśli chcą np. skorzystać z proponowanych im ulg.

Terminy rozliczeń za 2022 rok zależą od deklaracji, którą wypełniamy. Najpopularniejszą jest PIT-37. Podatnicy muszą ją złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia 2023 roku. Co z emerytami i rencistami? 

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Podatki 2023. Kiedy emeryci i renciści zwolnieni z PIT?

Druki PIT-40A otrzymają seniorzy, którzy pobierali emeryturę lub rentę, ale w wyniku rozliczenia uzyskają niedopłatę podatku lub kwota rozliczenia wyniesie zero złotych. Otrzymają je także ci, którzy korzystali ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

Uwaga! Osoby, które otrzymały PIT-40A, a nie uzyskały innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, nie korzystają z ulg podatkowych, nie rozliczają się wspólnie z małżonkiem lub nie rozliczają się jako osoby samotnie wychowujące dziecko, nie muszą składać zeznania. Mogą jednak to zrobić, gdy chcą skorzystać z ulg podatkowych.

Z kolei formularz PIT-11A to informacja o dochodach otrzymanych od organu rentowego - emeryturach, rentach, zaliczkach oraz składkach zdrowotnych płaconych przez organ rentowy do NFZ. Z tego rozliczenia często wynika nadpłata. Ci, którzy dostali druk PIT-11A, mogą samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe, ale nie muszą.

Osoby, którym ZUS wypłacał świadczenia, będą miały także dostęp do deklaracji PIT w formie elektronicznej na swoim profilu na portalu PUE ZUS [LINK].

Seniorzy, którzy w miejsce pobierania świadczenia emerytalnego zdecydują się dalej pozostać aktywnymi zawodowo, mają prawo korzystać ze zwolnienia z podatku od uzyskiwanych przychodów. "Pozostaną one zobowiązane jedynie do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zwolnienie dotyczy wyłącznie emerytów, rencistów, którzy nie pobierają świadczeń z ZUS, do których nabyli już uprawnienia" - czytamy na portalu e-pity. PIT-0 dla seniora dedykowany jest osobom, które:

 • pracują na etacie (np. umowa o pracę),
 • są zleceniobiorcami (umowa zlecenia),
 • są przedsiębiorcami (formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt).

Do kiedy rozliczenie PIT 2022? - zdjęcie ilustracyjnePIT 2023. Co można odliczyć od podatku? Jakie ulgi przysługują?

PIT 2022. Ulgi dla emerytów i rencistów

Jak przypomina portal pit-op, seniorzy powinni zwrócić uwagę na następujące metody obniżenia należności na rzecz skarbówki:

 • ulga w związku z wydatkami poniesionymi na adaptację i remont mieszkania lub pomieszczeń celem przystosowania ich do celów niepełnosprawności,
 • ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na zakup leków dla osób niepełnosprawnych - w stosunku do osób wydających na lekarstwa ponad 100 zł miesięcznie,
 • ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na samochód - m.in. jako odliczenie wydatków w związku z przystosowaniem pojazdu do osoby niepełnosprawnej,
 • ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na pokrycie kosztów pomocy pielęgniarskiej,
 • ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na wyjazdy na zabiegi i turnusy rehabilitacyjne,
 • ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na utrzymanie psa asystującego,
 • darowizny na rzecz kultu religijnego.

ZUSZUS wysyła deklaracje PIT. Chodzi m.in. o emerytów i rencistów

Więcej o: