Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku - ile wyniesie? Komu nie przysługuje? [PORADNIK, WNIOSEK]

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego co roku podlega waloryzacji. Ile wyniesie w 2023 roku? Kto może z niego skorzystać? Gdzie szukać wzoru wniosku?

Świadczenie pielęgnacyjne jest waloryzowane raz w roku. W 2023 roku, ze względu na wysoką inflację, będzie miała miejsce dwukrotna waloryzacja m.in. emerytur czy minimalnego wynagrodzenia za pracę - na podstawie którego wyliczane jest m.in. świadczenie pielęgnacyjne. Niestety w jego przypadku nie można liczyć na to, że 1 lipca (wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia) wzrośnie też świadczenie - ta waloryzacja zostanie jednak uwzględniona 1 stycznia 2024 roku.

Zobacz wideo Policjanci zatrzymali 15 i 13-latka, którzy od kilku tygodni znęcali się nad niepełnosprawnymi

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku - ile wyniesie?

Jak podaje portal infor.pl, świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku wynosi dokładnie 2458 złotych brutto. Rok wcześniej świadczenie to było wypłacane w kwocie 2119 złotych miesięcznie. Niestety, wysokie koszty życia sprawiają, że podwyżka ta dla niektórych nie będzie zbyt odczuwalna.  

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku - gdzie znaleźć?

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć wniosek. Aktualny wzór dokumentu znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: gov.pl/web/rodzina. Wniosek można złożyć w dwóch formach:

 • w formie papierowej - taki wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, w ośrodku pomocy społecznej czy innej jednostce organizacyjnej. W urzędzie powinny zostać udostępnione odpowiednie druki do wypełnienia;
 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

'Dajcie żyć!' Świadczenie pielęgnacyjne 'karykaturą' wsparcia. Opiekunowie idą pod Pałac PrezydenckiŚwiadczenie pielęgnacyjne "karykaturą" wsparcia. Trwa protest opiekunów

Świadczenie pielęgnacyjne - dla kogo?

Prawo do wypłaty świadczenia mają rodzice lub opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnością, które nie przekroczyły 18. roku życia. Jeśli jednak osoba z niepełnosprawnością się uczy, to świadczenie dla opiekunów wypłacane jest do ukończenia przez podopiecznego 25. roku życia. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje więc dokładnie:

 • matce lub ojcu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną;
 • innej osobie, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ciąży obowiązek alimentacyjny, za wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest też to, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko wtedy, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia przez nią 18. roku życia,
 • nie później niż do ukończenia przez osobę niepełnosprawną 25 lat - jeśli osoba ta jest w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Politycy w dzień walki z dyskryminacją. Nie wpuścili niepełnosprawnych do SejmuPolitycy w dzień walki z dyskryminacją. Nie wpuścili niepełnosprawnych do Sejmu

Świadczenie pielęgnacyjne - komu i w jakich sytuacjach nie przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba, która sprawuje opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
 • ma prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, gdy osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim - wyjątkiem jest sytuacja, gdy współmałżonek ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej), rodzinnym domu dziecka albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż pięć dni w tygodniu (z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą).
Więcej o: