Abonament RTV 2023. Ostatnia szansa, aby skorzystać ze zniżek. Kto jest zwolniony z opłacania?

W 2023 roku opłaty z tytułu posiadania odbiornika radiowego lub radiowo-telewizyjnego znacząco wzrosły. Wzrosły także kary wynikające z niepłacenia abonamentu. Poczta Polska informuje jednak, że część osób może być zwolniona z tego obowiązku. Dodatkowo użytkownicy mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanych zniżek. Kogo dotyczą ulgi i do kiedy obowiązują zniżki?

Abonament RTV jest opłatą dla posiadaczy telewizorów oraz odbiorników radiowych. Z założenia ma on finansować misję telewizji publicznej. Zgodnie z ustawą z 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych każda osoba, która nabyła odbiornik radiowy lub telewizyjny, ma obowiązek dokonania rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni. Z posiadania zarejestrowanego odbiornika wynika także obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej. Cennik opłat wyraźnie wskazuje Poczta Polska. Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV? Odpowiadamy.

Zobacz wideo Jaki jest pomysł PO na media publiczne?

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Abonament RTV 2023 - Co należy wiedzieć o kontroli

W 2023 ruszyły wzmożone kontrole abonamentu RTV. Pracownicy Poczty Polskiej S.A. zobowiązani zostali do sprawdzenia, czy posiadacze odbiorników wywiązują się ze swoich obowiązków. Oprócz użytkowników prywatnych, opłaty muszą uiszczać także firmy. Obowiązek dotyczy również posiadaczy samochodów zarówno służbowych, jak i prywatnych, które w swoim wyposażeniu posiadają radioodbiornik.

Warto pamiętać, że aby kontrolerzy mogli przystąpić do swoich procedurm muszą zostać spełnione trzy przesłanki:

  1. osoba podlegająca inspekcji musi posiadać odbiornik,
  2. odbiornik powinien być urządzeniem, które dostosowane jest do odbioru programu,
  3. stan, w którym znajduje się odbiornik, ma mu umożliwiać natychmiastowy odbiór programu.

Za kontrolę odpowiadają inspektorzy z Centrum Obsługi Finansowej. Prawnicy, którzy wypowiedzieli się dla portalu Wirtualnemedia.pl wskazują jednak, że z prawnego punktu widzenia nie mamy żadnego obowiązku wpuścić takiego pracownika do naszego domu. Co więcej, nie grożą nam z tego tytułu żadne konsekwencje.

Abonament RTV 2023 - Cennik opłat. Do kiedy obowiązują zniżki?

Na 2023 rok Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła nowe stawki opłat abonamentowych, które od 1 stycznia wynoszą:

  • 8,70 zł za odbiornik radiowy (za jeden miesiąc) - w 2022 roku opłata wynosiła 7,50 zł,
  • 27,30 zł za telewizor lub telewizor i radioodbiornik (za jeden miesiąc) - w 2022 roku opłata wynosiła 24,50 zł.

Ci, którzy chcą skorzystać z oferowanych zniżek, muszą się spieszyć. Do 25 stycznia 2023 roku osoby, które zdecydują się zapłacić z góry za cały roczny abonament, mogą liczyć na zniżkę w wysokości 10 proc. 

Abonament RTV 2023 - Kto jest zwolniony z opłat?

W Polsce kilkumilionowa grupa osób zwolniona jest z opłacania abonamentu RTV. Zaliczyć można do nich osoby powyżej 75. roku życia, obywateli, u których stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności, tych, którzy są całkowicie niezdolni do pracy lub posiadają pierwszą grupę inwalidzką. Oprócz ww. zwolnieni z opłat są inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane w czasie PRL, oraz osoby na emeryturze, których świadczenie nie przekracza połowy przeciętnej pensji.

Co jednak w przypadku gdy kontrolerzy przyłapią nas na niepłaceniu abonamentu RTV, a nie należymy do grupy osób zwolnionych z tego obowiązku? Osoba, która korzysta z niezarejestrowanego odbiornika lub odbiornik ten jest nieopłacony, musi zapłacić karę w wysokości 30-krotnej miesięcznej opłaty abonamentowej. W przypadku radioodbiornika mandat wyniesie 261 zł, a w przypadku telewizora aż 819 zł.

Więcej o: