Kwalifikacja wojskowa 2023. Które roczniki dostaną wezwania? MON wydał rozporządzenie [LISTA]

Mężczyźni w wieku 19 lat, mężczyźni między 20. a 24. rokiem życia bez przydzielonej kategorii, a także kobiety, które kończą naukę na wybranych kierunkach - to osoby, które mogą zostać wezwane na kwalifikację wojskową w 2023 roku. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało rozporządzenie w tej sprawie.

Kwalifikacja wojskowa ma zostać ogłoszona 16 marca i odbywać się od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. Wynika to z opublikowanego w grudniu rozporządzenia ministra obrony ws. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

Akcja 'Trenuj z wojskiem' ruszyłaNa ferie do wojska? Minister Błaszczak zachęca do zapisów

Ćwiczenia wojskowe. Które roczniki dostaną wezwania na kwalifikację?

W dokumencie czytamy, że na kwalifikację mogą zostać wezwani:

 • mężczyźni urodzeni w 2004 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2021 i 2022:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności;

 • kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe, lub naukę w szkołach policealnych na określonych kierunkach; (lekarskim, weterynaryjnym, pielęgniarskim, psychologicznym, analityki medycznej czy ratownictwa medycznego);
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Więcej wiadomości z Polski na stronie głównej Gazeta.pl >>>

KPRM informuje, że w 2023 roku do odbycia czynnej służby wojskowej może być powołanych:

 • do 200 000 żołnierzy rezerwy, którzy odbędą ćwiczenia wojskowe;
 • do 17 128 osób do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego;
 • do 10 000 żołnierzy rezerwy do pełnienia aktywnej rezerwy;
 • do 28 580 osób do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
 • do 38 000 osób do terytorialnej służby wojskowej.
Zobacz wideo Czy działania ministerstwa obrony realnie wpływają na wzmocnienie polskiej armii?

Zasadnicza służba wojskowa - odroczenie

Jak określono w ustawie o obronie ojczyzny z 11 marca 2022 r., obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej można odroczyć na wniosek osoby, która:

 • kandyduje do polskiego albo europejskiego parlamentu lub została wybrana w wyborach do sprawowania tej funkcji;
 • prowadzi własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego (w czasie jej trwania) bądź została wybrana w wyborach do sprawowania tej funkcji;
 • osobiście i bezpośrednio sprawuje opiekę nad osobą poniżej 16. lub powyżej 75. roku życia, w przypadku, gdy nie ma innego pełnoletniego członka rodziny);
 • pobiera edukację w szkole ponadpodstawowej, wyższej, seminarium duchownym lub innej wyższej szkole religijnej;
 • sprawuje wysoką funkcję w organach samorządu terytorialnego (np. wójt, burmistrz, sekretarz gminy);
 • pełni stanowisko kierownicze w administracji rządowej.

Trzeba jednak pamiętać, że odroczenia mają charakter czasowy i trwają do wygaśnięcia ich przyczyny.

Walerij GerasimowGierasimow nowym dowódcą Rosji w wojnie w Ukrainie. Służbę zaczął w Polsce

Więcej o: