Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. ZUS może nie wypłacić niektórym świadczenia

Seniorzy, którzy chcieliby skorzystać z wcześniejszej emerytury dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem, muszą spełnić kilka warunków. Jakie wymagania należy spełnić? Warto wiedzieć, że ZUS może nie uwzględnić niektórych okresów, które upoważniają do pobierania świadczenia.

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych między 1948 a 1969 r. nie przysługuje wszystkim. Aby ją otrzymać, należy spełnić szereg warunków uwzględnionych w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze z dnia 7 lutego 1983 r. Jakie wymagania są konieczne?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Które zawody się wliczają?

O wspomniane świadczenie starać się mogą osoby, które pracowały w trudnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze. Chodzi o stanowiska, które mogą być szkodliwe dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości. Do grupy tych zawodów zalicza się praca w następujących sektorach:

 • ochrona zdrowia i opieka społeczna,
 • górnictwo,
 • energetyka,
 • hutnictwo i przemysł metalowy,
 • chemia,
 • budownictwo i przemysł materiałów budowlanych,
 • leśnictwo,
 • przemysł drzewny i papierniczy,
 • przemysł lekki,
 • transport i łączność,
 • gospodarka komunalna,
 • rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy,
 • przemysł poligraficzny,
 • porty morskie,
 • praca na statkach żeglugi powietrznej,
 • prace różne, np. przy dezynfekcji, w pralni chemicznej, w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym itp.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Jakie dokumenty są potrzebne, by ją uzyskać?

ZUS przy przyznawaniu emerytury dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem bierze pod uwagę również inne warunki, które należy spełnić na dzień 31 grudnia 2008 r. Chodzi o:

 • osiągnięcie wieku emerytalnego, 
 • odpowiedni staż składkowy (20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn),
 • osiągnięcie wymaganego stażu w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach;
 • uregulowanie kwestii OFE.

By uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury, konieczny jest też odpowiedni wpis w świadectwie pracy.  Dokument musi potwierdzać, że faktycznie wykonywaliśmy pracę w szczególnych warunkach. Rodzaje takiej pracy są określone w takich dokumentach jak:

 • rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.,
 • stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały,
 • okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca ze względu np. na prowadzenie prywatnej firmy nigdy nie stosował resortowych wykazów pracy? Wtedy musimy wykazać, że zajmowane przez nas stanowisko na świadectwie było zgodne z rodzajem prac lub stanowiskiem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.

ZUS nie uwzględni niektórych okresów. Kiedy się tak dzieje? 

ZUS nie zawsze akceptuje wnioski o wspomnianą emeryturę. Niektóre okresy pracy mogą bowiem nie wliczać się do tych upoważniających do uzyskania świadczenia. Chodzi o sytuacje gdy:

 • praca w szczególnych warunkach nie była wykonywana w pełnym wymiarze godzinowym, np. na pół etatu;
 • pracownik był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia lub na zasadach B2B - gdy prowadził własną działalność gospodarczą w szkodliwym otoczeniu;
 • gdy praca nie była wykonywana, a pobierano za nią wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego, np. w przypadku choroby lub macierzyństwa;
 • gdy pracownik odbywał w danym czasie służbę wojskową.
Więcej o: