Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku. Podwyżka świadczenia o kilkaset złotych. Od kiedy?

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła od 1 stycznia. Opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy zrezygnowali z pracy zarobkowej, mogą liczyć na 16 proc. podwyżkę świadczenia.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest uzależniona od płacy minimalnej w 2023 roku. Zatem wraz ze wzrostem wynagrodzenia, zwiększyła się suma otrzymywanego przez opiekunów świadczenia. Ma ono polepszyć sytuację finansową osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Stopy procentowe powinny być dalej podnoszone? Pytamy prezesa PFR

Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Ile wyniesie świadczenie od 1 stycznia?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało 7 listopada 2022 roku obwieszczenie, dotyczące wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku. Okazuje się, że od tego roku jego wysokość wzrosła o 339 zł. Zatem od 1 stycznia osoby uprawnione do świadczenia otrzymają dokładnie 2458 zł. Podwyżka świadczenia ma związek ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego w bieżącym roku. Obecnie wynosi ono 3490 zł brutto. Od 1 lipca 2023 roku ponownie wzrośnie - wtedy wyniesie 3600 zł brutto, jednak świadczenie pielęgnacyjne nie ulegnie waloryzacji, zatem nie zmieni się jego wysokość.

Świadczenie pielęgnacyjne. Komu przysługuje?

Aby móc otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, należy spełnić kilka kryteriów. Co ważne, przyznanie świadczenia nie jest uzależnione od wysokości dochodów danego gospodarstwa domowego. Zostaje ono przyznane opiekunom osób, które wymagają ciągłej lub długotrwałej opieki ze względu na ograniczoną możliwość samodzielnej, dalszej egzystencji. Dotyczy to też osób, które wymagają stałej obecności opiekunów w czasie leczenia, rehabilitacji czy edukacji, a także posiadają orzeczenie o znacznej niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne zostaje przyznane rodzicom, opiekunom prawnym (faktycznym), osobom, które są spokrewnioną rodziną zastępczą oraz tym, na których spoczywa obowiązek alimentacyjny. Dotyczy to przypadków, gdy niepełnosprawność u osoby, która wymaga opieki powstała niepóźnej niż do ukończenia przez nią 18. lub 25. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub na studiach. Świadczenie jest przyznawane opiekunom, którzy na rzecz opieki byli zmuszeni do rezygnacji z pracy zarobkowej.

Więcej o: