Kiedy wystawienie ocen w szkołach? To ostatni dzwonek dla uczniów!

Uczniowie zdążyli już dawno zapomnieć o przerwie świątecznej i skupili się na nauce. Styczeń jest natomiast miesiącem przygotowań do ostatnich sprawdzianów semestralnych. Dla tych, którzy zalegają z testami czy zadaniami, mamy złe wiadomości. To ostatnie chwile na nadrobienie lub poprawienie ocen. Ile czasu pozostało uczniom?

W zależności od klasy, początek roku kojarzy się z różnego rodzaju podsumowaniami. Najstarsze roczniki powinny skupić się na przygotowaniach do egzaminów końcowych. Nawet oni jednak muszą pamiętać o zaliczeniu semestru. 

Oceny za pierwsze półrocze w szkołach - do kiedy można poprawić oceny?

Uczniowie znajdują się właśnie pomiędzy dwoma okresami przerw od nauki - mimo tego nie mogą oni zapomnieć o nadchodzącym podsumowaniu kilku miesięcy ich nauki. Przed feriami zimowymi zostaną ocenieni na podstawie rezultatów naukowych osiągniętych od września poprzedniego roku.

Na ostateczną notę semestralną mają wpływ między innymi oceny ze sprawdzianów, kartkówek, projektów grupowych, prac domowych czy odpowiedzi ustnych. Przy podliczaniu ocen warto pamiętać o wadze średniej arytmetycznej - każda nota może być liczona w zupełnie inny sposób, przez co średnia końcowe, w zależności od poszczególnych wyników, może być wyższa lub niższa. 

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Terminy gonią. Koniec półrocza lada chwila!

Nadchodzi ostateczny terminy uzyskania ocen semestralnych - warto zwrócić tym samym uwagę na fakt, iż jest on niejednakowy dla wszystkich szkół. Przeważnie szkoły wystawiają oceny semestralne w 2023 roku w okolicach połowy stycznia. W niektórych szkołach nauczyciele zakończyli semestr już chwilę po Nowym Roku. W innych uczniowie są jeszcze zmuszeni czekać z niecierpliwością na ostateczny werdykt.

Zobacz wideo Jak wygląda szkoła w Szwecji? Tu nie ma prac domowych

Gdzie znaleźć informacje dotyczące ocen semestralnych? 

W związku z powyższym zaleca się szukać informacji u nauczycieli poszczególnych przedmiotów, w szczególności jednak u wychowawcy. Sprawdzonym punktem informacyjnym często jest też strona internetowa. Tam łatwo mamy możliwość znalezienia harmonogramu semestralnego, a zatem szczegółów dotyczących wystawienia ocen w danej szkole. 

Więcej o: