K+M+B czy C+M+B? Tradycyjne zwyczaje w święto Trzech Króli

Ze świętem Trzech króli przypadającym co roku 6 stycznia wiążą się tradycje sięgające wiele wieków wstecz. Jedną z nich jest oznaczanie drzwi symbolami K+M+B lub C+M+B. Obie te formy niosą jednak różne znaczenie. Jak więc powinien wyglądać poprawny napis na drzwiach domów i mieszkań umieszczany tam w uroczystość Objawienia Pańskiego?

Według Ewangelii kiedy urodził się Chrystus, trzej mędrcy ze Wschodu wiedzeni światłem gwiazdy Betlejemskiej udali się do stajenki, aby złożyć dary - złoto, kadzidło i mirrę - oraz pokłonić się nowo narodzonemu Jezusowi. To właśnie, aby upamiętnić trzech króli, wierni co roku 6 stycznia na drzwiach piszą inicjały K+M+B. Czy jednak ten zapis jest poprawny? 

Zobacz wideo Napis K+M+B wcale nie oznacza imion trzech królów

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Tradycje święta Trzech Króli

W uroczystość Objawienia Pańskiego szerzej znaną jako święto Trzech Króli wierni udają się do kościoła, aby uczestniczyć we mszy świętej, w trakcie której święci się kredę i kadzidło. W dawnych czasach do poświęcanych przedmiotów dołączało jeszcze złoto, które miało ochronić noszącą go osobę przed chorobami. Z kolei okadzenie domu poświęconym na mszy kadzidłem miało sprawić, że stanie się on wolny od nieszczęść. 

K+M+B czy C+M+B?

Święcenie kredy ma jednak specjalne znaczenie. Wierni zabierają jej kawałki do domów, aby wejściowe drzwi swoich mieszkań oznaczyć specjalnymi symbolami. Wiele osób stosuje zapis K+M+B nawiązując tym samym do imion trzech mędrców ze Wschodu - Kacpra, Melchiora i Baltazara. Jest to forma, która jest dopuszczalna przez Kościół, jednak nie wywodzi się ona z Ewangelii a jedynie z chrześcijańskiej tradycji. Imiona mędrców ze wschodu nie są wymienione w żadnym biblijnym zapisie. W związku z tym wielu religioznawców postuluje odchodzenie od tego zapisu.

Również zapis C+M+B nie jest skrótem imion trzech mędrców. Oznacza on łacińską sentencję "Christus Mansionem Benedicat" tłumaczoną na "Niech Chrystus błogosławi ten dom." Na końcu zapisu umieszcza się aktualny rok. Całość powinna wyglądać w następujący sposób: C+M+B+2023. Plusy pomiędzy literami są tak naprawdę symbolami krzyża. Często zdarza się, że wierni zapisują na swoich drzwiach równanie K+M+B=2023, które nie jest poprawną formą.

Więcej o: