Spowiedź święta 2022. Jak się spowiadać? Jaka jest formuła spowiedzi?

Spowiedź jest obowiązkiem każdego katolika, który według przykazań musi przystąpić do tego sakramentu przynajmniej raz w roku. Przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii Świętej obowiązuje nauka formułki, której potem wierzący użyje w konfesjonale. Różni się ona jednak od tej, z której w dalszym życiu będzie korzystał jako dorosły. Jak więc należy się spowiadać i jaka regułka przeznaczona jest dla dorosłych?

Spowiedź jest jednym z najważniejszych sakramentów w nauce Kościoła Katolickiego. Warunkiem dobrej spowiedzi jest rachunek sumienia, żal za grzechy oraz mocne postanowienie poprawy. Zanim wierzący otrzyma od kapłana rozgrzeszenie i pokutę do wypełnienia, musi przystąpić do spowiedzi. W jaki sposób należy się spowiadać? Jak brzmią formułki spowiedzi?

Zobacz wideo Złodziej samochodów polował w kościele. Kradzież podczas mszy nagrał monitoring

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Spowiedź święta 2022. Jak przygotować się do spowiedzi?

Podczas sakramentu spowiedzi wierny wyznaje swoje grzechy i prosi Boga za pośrednictwem kapłana o przebaczenie. Aby spowiedź była ważna, przed pójściem do konfesjonału należy poważnie przemyśleć swoje zachowanie. Nie zawsze można być pewnym, czy dane zachowanie można uznać za grzech. Często także można nie zdawać sobie sprawy z popełnienia czynu grzesznego. Za przykład można uznać złamanie przykazania "Nie zabijaj", w którym chodzi nie tylko o celowe odebranie komuś życia, ale także narażanie swojego lub cudzego życia i zdrowia przez lekkomyślne zachowanie, np. wdanie się w bójkę. Za złamanie tego przykazania uznaje się także życzenie komuś śmierci. W konfesjonale należy więc przyznać się duchownemu do wszystkich wątpliwych czynów.

Spowiedź święta 2022. Co zrobić przed przystąpieniem do spowiedzi?

Przed podejściem do konfesjonału należy upewnić się, że w środku obecny jest kapłan. Jeżeli przy konfesjonale nie ma nikogo innego z wiernych, można podejść. Na początku będzie można usłyszeć krotką modlitwę księdza, a następnie zachęcenie do okazania skruchy. Spowiedź wierny zaczyna od znaku krzyża i cicho wypowiadanego "W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen". Następnie zwracając się do kapłana, powinien powiedzieć "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…". Po otrzymaniu odpowiedzi następuje spowiedź właściwa.

Spowiedź święta 2022. Jaka jest formuła spowiedzi?

Formułka do spowiedzi nie jest skomplikowana. Ci, którzy do spowiedzi przystępują regularnie, znają ją na pamięć. Osoby, które od dawna nie korzystały z sakramentu, nie będą miały problemu z przypomnieniem sobie reguły ustalonej przez Kościół. Spowiedź właściwą rozpoczyna sie od słów: "Ostatni raz u spowiedzi byłem/am (data), pokutę odprawiłem/am. Zgrzeszyłem/am przeciwko Bogu następującymi grzechami (tu następuje wymienienie wszystkich popełnionych grzechów). Na koniec należy dodać: "Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i obiecuję szczerą poprawę. Proszę Boga Ojca o rozgrzeszenie i pokutę". Trzeba mieć na uwadze, że zdarzają się księża, którzy potępiają recytowanie przez dorosłych formuły spowiedzi. Warto więc wpleść w regułę kilka informacji o sobie, tak, aby kapłan wiedział, z kim ma do czynienia i aby mógł właściwie ocenić grzechy i dobrać odpowiednią pokutę.

Więcej o: