Kwalifikacja wojskowa 2023 - MON podało roczniki. Kto może dostać wezwanie? [LISTA]

Mężczyźni w wieku 19 lat, mężczyźni między 20. a 24. rokiem życia, którzy nie mają przydzielonej kategorii oraz kobiety, które kończą naukę na wybranych kierunkach - to osoby, które mogą zostać wezwane na kwalifikację wojskową w 2023 roku. Ministerstwo Obrony Narodowej wydało rozporządzenie w tej sprawie.

W poniedziałek 19 grudnia Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Z treści dokumentu wynika, że kwalifikacja wojskowa ma zostać ogłoszona 16 marca 2023 r. i odbywać się od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.

Ćwiczenia wojskowe. Które roczniki dostaną wezwania na kwalifikację?

W rozporządzeniu czytamy, że na kwalifikację mogą zostać wezwani:

 • mężczyźni urodzeni w 2004 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2021 i 2022:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności;

 • kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe, lub naukę w szkołach policealnych na określonych kierunkach; (lekarskim, weterynaryjnym, pielęgniarskim, psychologicznym, analityki medycznej czy ratownictwa medycznego);
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Zobacz wideo Czy działania ministerstwa obrony realnie wpływają na wzmocnienie polskiej armii?

Kto może odroczyć obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej?

Jak podaje KPRM, w 2023 roku do odbycia czynnej służby wojskowej może być powołanych:

 • do 200 000 żołnierzy rezerwy, którzy odbędą ćwiczenia wojskowe;
 • do 17 128 osób do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego;
 • do 10 000 żołnierzy rezerwy do pełnienia aktywnej rezerwy;
 • do 28 580 osób do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej;
 • do 38 000 osób do terytorialnej służby wojskowej.

Jak określono w ustawie o obronie ojczyzny z 11 marca 2022 r., obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej można odroczyć na wniosek osoby, która:

 • kandyduje do polskiego albo europejskiego parlamentu lub została wybrana w wyborach do sprawowania tej funkcji;
 • prowadzi własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego (w czasie jej trwania) bądź została wybrana w wyborach do sprawowania tej funkcji;
 • osobiście i bezpośrednio sprawuje opiekę nad osobą poniżej 16. lub powyżej 75. roku życia, w przypadku, gdy nie ma innego pełnoletniego członka rodziny);
 • pobiera edukację w szkole ponadpodstawowej, wyższej, seminarium duchownym lub innej wyższej szkole religijnej;
 • sprawuje wysoką funkcję w organach samorządu terytorialnego (np. wójt, burmistrz, sekretarz gminy);
 • pełni stanowisko kierownicze w administracji rządowej.

Trzeba jednak pamiętać, że odroczenia mają charakter czasowy i trwają do wygaśnięcia ich przyczyny.

Więcej o: