Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Kiedy ZUS nie wypłaci świadczenia? [PORADNIK]

Osoby, które urodziły się między 1948 a 1969 rokiem mają prawo przejść na wcześniejszą emeryturę. Wcześniej jednak muszą spełnić pewne warunki, które związane są przede wszystkim z pracą o szczególnym charakterze. Co warto wiedzieć o tej opcji? Jak wygląda procedura przyznania wcześniejszego świadczenia?

W sprawie wcześniejszej emerytury dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem warto zapoznać się z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze z dnia 7 lutego 1983 r. Co zawarto w tych dokumentach?

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem - jakie zawody są wliczane? 

Wyżej wspomniane osoby mogą starać się o wcześniejsze świadczenie, jeśli ich praca przebiegała w trudnych warunkach lub była to praca o szczególnym charakterze. Zgodnie z zapisami, dotyczy to stanowisk, których wykonywanie przebiega w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości. Do grupy tej zalicza się przedstawicieli wielu zawodów, w tym osoby, które pracują m.in. w:

 • służbie zdrowia i opiece społecznej,
 • górnictwie,
 • energetyce,
 • hutnictwie i przemyśle metalowym,
 • chemii,
 • budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych,
 • leśnictwie,
 • przemyśle drzewnym i papierniczym,
 • przemyśle lekkim,
 • transporcie i łączności,
 • gospodarce komunalnej,
 • rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym,
 • przemyśle poligraficznym,
 • portach morskich, 
 • na statkach żeglugi powietrznej,
 • pracach różnych, np. przy dezynfekcji, w pralni chemicznej, w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym itp. 

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

KotylionyŚwięto narodowe 27 grudnia. Czy to dzień wolny od pracy dla wszystkich?

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 r. - jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać wcześniejszą emeryturę należy spełnić warunki, które występowały na dzień 31 grudnia 2008 roku.

 • Oznacza to przede wszystkim, że do tego czasu osoby te musiały wykonywać jedną z prac o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach.
 • Ponadto w tym czasie musiały osiągnąć wiek emerytalny odpowiedni dla kobiet i mężczyzn pracujących w wymienionych okolicznościach.
 • Muszą posiadać też dokumenty potwierdzające ogólny staż pracy - w wymiarze 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn (mogą to być zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe.
 • Osoby te muszą też posiadać udokumentowany staż pracy w szkodliwym otoczeniu (zapisy w świadectwie pracy to obowiązek pracodawcy, który musi podać rodzaj i czas wykonywanej pracy)
 • Konieczne jest też uregulowanie kwestii dotyczących funduszu OFE.

Jakie drzewko na choinkę na Boże Narodzenie? Ten gatunek będzie najlepszyBoże Narodzenie 2022. Kiedy ubieramy choinkę? Co mówi tradycja?

Kiedy ZUS odmówi wcześniejszej emerytury urodzonym między 1948 a 1969 rokiem?

Nie zawsze jednak ZUS akceptuje wnioski. Urząd może nie uwzględnić niektórych okresów, które upoważniają do wcześniejszej emerytury. Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy:

 • praca w szczególnych warunkach nie była wykonywana w pełnym wymiarze godzinowym, np. była to praca na pół etatu; 
 • pracownik był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia lub na zasadach B2B - gdy prowadził własną działalność gospodarczą w szkodliwym otoczeniu;
 • gdy praca nie była wykonywana, a pobierano za nią wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego, np. w przypadku choroby lub macierzyństwa;
 • gdy pracownik odbywał w danym czasie służbę wojskowe.

Do wcześniejszej emerytury można wliczyć jednak zatrudnienie w państwach Unii Europejskiej lub EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) w szczególnych warunkach, gdy staż pracy w Polsce będzie za krótki. Warunkiem jest wykonywanie tej pracy także w naszym kraju. Wniosek w tej sprawie należy złożyć dzień przed ukończeniem 60 lat przez kobietę i 65 latach w przypadku mężczyzny.

Więcej o: