Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Na jakie dodatki z ZUS mogą liczyć? [LISTA]

Wielu seniorów ma problem, by każdego miesiąca związać koniec z końcem i żyć godnie z przysługującego im świadczenia emerytalnego. Część z nich może liczyć na dodatkowe pieniądze z ZUS. Przedstawiamy listę świadczeń, o których warto wiedzieć.

Sytuacja gospodarcza w Polsce nie jest łatwa, szczególnie dla seniorów. Zgodnie z raportem Szlachetnej Paczki w 2021 roku w Polsce poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyło 1,6 mln osób, z czego 246 tys. stanowili seniorzy. W ubiegłym roku inflacja nie była jednak tak wysoka, co oznacza, że obecnie osób żyjących w skrajnym ubóstwie może być znacznie więcej. Poza emeryturą części seniorów przysługują dodatkowe świadczenia, które przynajmniej minimalnie mogą podreperować budżet. Jakie to dodatki i kto dokładnie może je otrzymać?

Zobacz wideo Girzyński: Myślę, że wyborcy czekają na emeryturę Tuska i Kaczyńskiego

Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Jakie świadczenia można uzyskać?

Od 1 marca najniższa emerytura wynosi 1338,44 zł. Po przyszłorocznej waloryzacji, która będzie miała miejsce w marcu 2023 roku, świadczenie wzrośnie do 1588,44 zł. Biorąc pod uwagę wysoką inflację, ceny leków i utrzymania - taka kwota zdecydowanie nie jest wystarczająca, by godnie żyć. Na jakie dodatki mogą więc liczyć seniorzy? Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej wymienia kolejno:

 • dodatek pielęgnacyjny, 
 • dodatek kombatancki, 
 • dodatek kompensacyjny, 
 • dodatek za tajne nauczanie. 
 • dodatek weterana poszkodowanego, 
 • świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych, 
 • świadczenia pieniężne dla osób deportowanych, 
 • ryczałt energetyczny
 • ekwiwalenty pieniężne. 

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Świadczenie pielęgnacyjne (zdjęcie ilustracyjne)Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne? Ile wynosi pomoc?

Dodatek pielęgnacyjny, kombatancki, kompensacyjny

Dodatek ten jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS osobom, które ukończyły 75. rok życia lub zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Wynosi on 239,66 zł miesięcznie. 

Drugim wymienianym przez ZUS świadczeniem jest dodatek kombatancki, który wypłaca się osobom uznanym za kombatanta po decyzji szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kwota jest waloryzowana co roku, obecnie wynosi 256,44 zł. Aby uzyskać dodatek, należy złożyć wniosek o jego przyznanie i dołączyć do niego wyżej wymienioną decyzję o uznaniu za kombatanta. 

EmerytKI (zdjęcie ilustracyjne)Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Dla kogo?

Dodatek kompensacyjny przysługuje z kolei osobom "uprawnionym do dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego lub dodatku za tajne nauczanie i ryczałtu energetycznego oraz wdowom (wdowcom) pozostałym po w/w osobach". Jego kwota to zaledwie 38,57 zł, podobnie jak poprzednie świadczenie podlega corocznej waloryzacji

Dodatek za tajne nauczanie, ryczałt energetyczny

Dodatek za tajne nauczanie wypłaca się osobom, które prowadziły tajne nauczanie w czasie okupacji podczas II wojny światowej lub przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w polskich szkołach na terenie II Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska. Dodatek wynosi 256,44 zł. 

Dodatek w postaci ryczałtu energetycznego ma na celu obniżenie opłat związanych z korzystania z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe. Przysługuje on:

 • kombatantom i innym osobom uprawnionym,
 • żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
 • wdowom lub wdowcom - emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
 • wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę.

Kwota ryczałtu co roku jest aktualizowana. Obecnie wynosi ona 192,58 zł. Warto pamiętać, że większość z tych świadczeń jest corocznie waloryzowana, co oznacza, że ich kwoty w 2023 roku prawdopodobnie wzrosną. 

Więcej informacji na temat wymienionych w artykule świadczeń znajdziesz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Więcej o: