Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Na jakie dodatki z ZUS mogą liczyć? [LISTA]

Wielu seniorów ma problem, by każdego miesiąca związać koniec z końcem i żyć godnie z przysługującego im świadczenia emerytalnego. Część z nich może liczyć na dodatkowe pieniądze z ZUS. Przedstawiamy listę świadczeń, o których warto wiedzieć.

Sytuacja gospodarcza w Polsce nie jest łatwa, szczególnie dla seniorów. Zgodnie z raportem Szlachetnej Paczki w 2021 roku w Polsce poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyło 1,6 mln osób, z czego 246 tys. stanowili seniorzy. W ubiegłym roku inflacja nie była jednak tak wysoka, co oznacza, że obecnie osób żyjących w skrajnym ubóstwie może być znacznie więcej. Poza emeryturą części seniorów przysługują dodatkowe świadczenia, które przynajmniej minimalnie mogą podreperować budżet. Jakie to dodatki i kto dokładnie może je otrzymać?

Zobacz wideo Girzyński: Myślę, że wyborcy czekają na emeryturę Tuska i Kaczyńskiego

Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Jakie świadczenia można uzyskać?

Od 1 marca najniższa emerytura wynosi 1338,44 zł. Po przyszłorocznej waloryzacji, która będzie miała miejsce w marcu 2023 roku, świadczenie wzrośnie do 1588,44 zł. Biorąc pod uwagę wysoką inflację, ceny leków i utrzymania - taka kwota zdecydowanie nie jest wystarczająca, by godnie żyć. Na jakie dodatki mogą więc liczyć seniorzy? Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej wymienia kolejno:

 • dodatek pielęgnacyjny, 
 • dodatek kombatancki, 
 • dodatek kompensacyjny, 
 • dodatek za tajne nauczanie. 
 • dodatek weterana poszkodowanego, 
 • świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych, 
 • świadczenia pieniężne dla osób deportowanych, 
 • ryczałt energetyczny
 • ekwiwalenty pieniężne. 

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dodatek pielęgnacyjny, kombatancki, kompensacyjny

Dodatek ten jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS osobom, które ukończyły 75. rok życia lub zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Wynosi on 239,66 zł miesięcznie. 

Drugim wymienianym przez ZUS świadczeniem jest dodatek kombatancki, który wypłaca się osobom uznanym za kombatanta po decyzji szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kwota jest waloryzowana co roku, obecnie wynosi 256,44 zł. Aby uzyskać dodatek, należy złożyć wniosek o jego przyznanie i dołączyć do niego wyżej wymienioną decyzję o uznaniu za kombatanta. 

Dodatek kompensacyjny przysługuje z kolei osobom "uprawnionym do dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego lub dodatku za tajne nauczanie i ryczałtu energetycznego oraz wdowom (wdowcom) pozostałym po w/w osobach". Jego kwota to zaledwie 38,57 zł, podobnie jak poprzednie świadczenie podlega corocznej waloryzacji

Dodatek za tajne nauczanie, ryczałt energetyczny

Dodatek za tajne nauczanie wypłaca się osobom, które prowadziły tajne nauczanie w czasie okupacji podczas II wojny światowej lub przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w polskich szkołach na terenie II Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska. Dodatek wynosi 256,44 zł. 

Dodatek w postaci ryczałtu energetycznego ma na celu obniżenie opłat związanych z korzystania z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe. Przysługuje on:

 • kombatantom i innym osobom uprawnionym,
 • żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
 • wdowom lub wdowcom - emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
 • wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę.

Kwota ryczałtu co roku jest aktualizowana. Obecnie wynosi ona 192,58 zł. Warto pamiętać, że większość z tych świadczeń jest corocznie waloryzowana, co oznacza, że ich kwoty w 2023 roku prawdopodobnie wzrosną. 

Więcej informacji na temat wymienionych w artykule świadczeń znajdziesz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Więcej o: