Świadczenie pielęgnacyjne. Komu przysługuje? Ile wyniesie w 2023 roku?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które nie pracują, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od 2023 roku będzie ono wyższe o kilkaset złotych.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, jeśli niepełnosprawność powstałą nie później niż do ukończenia przez nią 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (do ukończenia przez osobę z niepełnosprawnością do ukończenia 25. roku życia). Kwota podlega corocznej waloryzacji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wyniesie w 2023 roku po waloryzacji?

W tym roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2119 zł miesięcznie. W porównaniu do 2021 roku oznacza to wzrost o 148 zł. Kwota uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wyniesie świadczenie w 2023 roku?

"W dniu 7 listopada 2022 roku w Monitorze Polskim (M.P.2022 r., poz. 1070) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 roku w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023. Od stycznia 2023 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 2458 zł miesięcznie" - czytamy na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej.

Co ważne, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze?

Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej zaznacza, że warunkiem pobierania świadczenia jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

O zasiłek może ubiegać się:

  • matka albo ojciec,
  • faktyczny opiekun dziecka,
  • osoba, która jest rodziną zastępczą spokrewnioną, na przykład rodzeństwo, dziadkowie,
  • inna osoba, która według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zobowiązana do płacenia alimentów, poza osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Więcej o: