Świadczenie pielęgnacyjne. Komu przysługuje? Ile wyniesie w 2023 roku?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które nie pracują, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od 2023 roku będzie ono wyższe o kilkaset złotych.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, jeśli niepełnosprawność powstałą nie później niż do ukończenia przez nią 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (do ukończenia przez osobę z niepełnosprawnością do ukończenia 25. roku życia). Kwota podlega corocznej waloryzacji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wyniesie w 2023 roku po waloryzacji?

W tym roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2119 zł miesięcznie. W porównaniu do 2021 roku oznacza to wzrost o 148 zł. Kwota uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wyniesie świadczenie w 2023 roku?

"W dniu 7 listopada 2022 roku w Monitorze Polskim (M.P.2022 r., poz. 1070) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 roku w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023. Od stycznia 2023 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 2458 zł miesięcznie" - czytamy na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej.

Co ważne, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

'Dajcie żyć!' Świadczenie pielęgnacyjne 'karykaturą' wsparcia. Opiekunowie idą pod Pałac PrezydenckiŚwiadczenie pielęgnacyjne "karykaturą" wsparcia. Trwa protest opiekunów

Kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze?

Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej zaznacza, że warunkiem pobierania świadczenia jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

O zasiłek może ubiegać się:

  • matka albo ojciec,
  • faktyczny opiekun dziecka,
  • osoba, która jest rodziną zastępczą spokrewnioną, na przykład rodzeństwo, dziadkowie,
  • inna osoba, która według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zobowiązana do płacenia alimentów, poza osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

14 emeryturaWaloryzacja emerytury 2023. Jaka będzie wysokość emerytury w 2023 roku?

Więcej o: