Zasiłek rodzinny 2023 - dla kogo? Ile wynosi? Kiedy składać wniosek? Oto najważniejsze informacje

Ile wynosi zasiłek rodzinny? Kto może o niego wnioskować? Jak złożyć wniosek o świadczenie? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne, które ma na celu częściowo pokryć wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Prawo do jego otrzymywania ustala się na okres od 1 listopada do 31 października kolejnego roku kalendarzowego. Obecnie wnioski są przyjmowane na okres zasiłkowy trwający do końca października 2023 roku. 

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek rodzinny - komu przysługuje?

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom (lub jednemu z rodziców), opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka (jeśli wystąpił on do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) do czasu:

  • ukończenia przez nie 18. roku życia;
  • ukończenia przez nie 21. roku życia - jeśli nadal się uczy;
  • do 24. roku życia, jeżeli nadal się uczy i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek przysługuje także pełnoletniej osobie do czasu ukończenia 24. roku życia, jeśli nadal się uczy, ale nie pozostaje na utrzymaniu rodziców (m.in. ze względu na ich śmierć lub wyrok sądu).

Program 'Dobry Start' (zdjęcie ilustracyjne)Program Dobry Start. Kończy się termin składania wniosków o 300 plus

Zasiłek rodzinny - kryterium dochodowe

Aby otrzymać zasiłek rodzinny trzeba także spełniać kryterium dochodowe. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (albo dochód osoby uczącej się) nie może obecnie przekraczać 674 zł. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - jest to kwota 764 złotych. W przypadku przekroczenia progu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Weryfikacja kryteriów dochodowych następuje co trzy lata - najbliższa przypada na rok 2024.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Seniorzy (zdjęcie ilustracyjne)Nowe 500 plus dla seniorów? Trwają prace sejmowej komisji

Ile wyniesie zasiłek rodzinny w 2023 roku?

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi obecnie (do 1 października 2023 roku):

  • 95 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia piątego roku życia;
  • 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej piątego roku życia i do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia;
  • 135 zł miesięcznie na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia przez nie 24. roku życia. 

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wniosek o zasiłek rodzinny na nowy okres złożyć można od 1 sierpnia 2023 roku w formie papierowej (w urzędzie gminy lub miasta) lub od 1 lipca 2023 roku w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia. By to zrobić, należy zalogować się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. 

Więcej o: