Kontrole abonamentu RTV. Czy listonosz może być inspektorem? Czy masz obowiązek go wpuścić?

Do końca września 2022 roku wystawiono niemal 40 tys. grzywien w związku z brakiem opłaty za abonament RTV. Kontrole nie ustają. Odpowiadają za nie pracownicy Poczty Polskiej. Czy to oznacza, że inspektorem może być listonosz? Czy masz obowiązek wpuścić kontrolera do swojego domu?

Każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego zobowiązany jest przez 14 dni od jego nabycia zarejestrować go, a następnie regularnie uiszczać opłatę abonamentową. Niestety nie każdy stosuje się do obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Poczta Polska, która odpowiada za inspekcję abonamentu, prowadzi więc wzmożone kontrole. Odpowiadamy na pytanie, czy to listonosz może sprawdzać rozliczenie za odbiorniki RTV oraz, czy masz obowiązek wpuścić kontrolera do swojego domu.

Zobacz wideo Jaki jest pomysł PO na media publiczne?

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Kontrola abonamentu RTV - co musisz wiedzieć

Przepisy z dnia 21 kwietnia 2005 roku jasno określają obowiązki, jakie muszą wykonywać pracownicy Poczty Polskiej kontrolujący abonament RTV. Muszą sprawdzać, czy odbiornik jest zarejestrowany oraz, czy uiszczana jest za niego opłata. Aby kontrolerzy mogli przystąpić do swoich procedur, muszą zostać spełnione trzy przesłanki. Osoba, która podlega inspekcji, musi:

  1. posiadać odbiornik,
  2. odbiornik ten powinien być urządzeniem technicznym dostosowanym do odbioru programu,
  3. stan odbiornika ma mu umożliwiać natychmiastowy odbiór programu.

Istotny jest fakt, że oprócz użytkowników prywatnych obowiązek opłaty abonamentu RTV spoczywa także na firmach oraz użytkownikach samochodów. Dotyczy to zarówno samochodów służbowych, jak i prywatnych (o ile ich użytkownicy nie mają zarejestrowanego urządzenia w domu), które są wyposażone w radio.

Kontrola abonamentu RTV - czy listonosz może być inspektorem?

Za przeprowadzanie kontroli abonamentu RTV odpowiadają pracownicy Poczty Polskiej S. A. Wiele osób zastanawia się, czy inspektorem może być więc listonosz. Z odpowiedzią przychodzi Poczta Polska. Na oficjalnej stronie spółki Skarbu Państwa możemy przeczytać, że  "jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej. Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych [...]". Oznacza to, że listonosz nie może skontrolować tego, czy abonament jest opłacany, czy nie.

Kontrola abonamentu RTV - czy masz obowiązek wpuścić inspektora?

Prawnicy, którzy wypowiedzieli się dla portalu Wirtualnemedia.pl podkreślają, że obecnie nie ma żadnych przepisów prawnych nakazujących wpuszczenie kontrolera do domu. Nie można również w żaden sposób ukarać osoby odmawiającej kontroli. 

W momencie, kiedy dojdzie do kontroli, i okaże się, że właściciel radioodbiornika bądź telewizji nie płaci abonamentu RTV, musi on zapłacić karę wynoszącą 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. Jeszcze w tym roku miesięczna opłata abonamentowa wynosi 7,50 zł za radio i 24,50 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego. Od przyszłego roku będzie to kolejno 8,70 zł oraz 27,30 zł.

Więcej o: