Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Ile wyniesie? Znamy kwotę

W 2022 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł. Od nowego roku suma ta ma się zmienić. Na jaką kwotę mogą liczyć osoby pobierające to świadczenie? Jakie warunki należy spełnić, aby je uzyskać?

W związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia wzrasta również kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Wiemy, że w przyszłym roku "najniższa krajowa" ma ulec dwukrotnej podwyżce, czy w związku z tym opiekunowie osób z niepełnosprawnością mogą liczyć na dwukrotne zwaloryzowanie swojego świadczenia? Jakiej sumy mogą się spodziewać?

Zobacz wideo Usiadłam na wózku i zobaczyłam Warszawę na nowo. Jest tylko dla młodych, zdrowych i silnych osób...

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Od stycznia 2023 kwota świadczenia pielęgnacyjnego ma ulec zmianie

W związku z sytuacją gospodarczą naszego kraju, w tym wysoką inflacją rząd zdecydował się na dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r. pensja minimalna od 1 stycznia, będzie wynosić 3490 zł, a od 1 lipca 3600 zł. Wzrost płacy minimalnej przekłada się na wzrost świadczenia pielęgnacyjnego. Czy w związku z tym można się spodziewać dwukrotnej podwyżki? Niestety, świadczenie to wzrośnie tylko raz. 

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej możemy przeczytać oficjalny komunikat dotyczący podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego.

W dniu 7 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim (M.P.2022 r., poz. 1070) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023. Od stycznia 2023 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 2458 zł miesięcznie.

- poinformowało ministerstwo. 

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która sprawuje stałą opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała:

  • nie później niż do ukończenia przez nią 18. roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (do ukończenia 25. roku życia)

Świadczenie to ma być wypłacone:

  • matce lub ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne może być wypłacone jedynie osobie, która zrezygnowała z pracy na rzecz opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Podjęcie jakiejkolwiek pracy wiązałoby się ze wstrzymaniem wypłaty świadczenia. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub osoba bezrobotna w żadnym stopniu nie wpływa na możliwość pobierania środków z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego.

Więcej o: