Kosztowny obowiązek dla właścicieli domów. Sejm przyjął przepisy

W połowie września Sejm uchwalił nowelizację przepisów, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej budynków. Oznacza to, że właściciele domów mają dodatkowy obowiązek - muszą sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Koszt takiego dokumentu to 300 zł.

W ostatnim czasie Sejm uchwalił ustawę o charakterystyce energetycznej budynków i ustawa - Prawo budowlane. Za wprowadzeniem poprawek w życie zagłosowało 387 posłów, 52 się wstrzymało, a tylko dziewięciu było przeciwko.

Zobacz wideo Jak może wyglądać polska energetyka w przyszłości?

Ustawa o poprawie efektywności energetycznej budynków. Co się zmieniło?

W ramach nowych przepisów wprowadzone zostały m.in. nowe wymagania dotyczące kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Względem poprzednio obowiązujących przepisów, rozszerzony został zakres systemów o mocy ponad 70 kW objętych obowiązkiem kontroli.

Ponadto ustawodawca zarządził możliwość uzyskania powszechnego dostępu do wszelkich informacji zapisanych w świadectwach charakterystyki energetycznej. Tego typu dane zamieszczone są w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto w ustawie pojawił się zapis, zgodny z unijnymi przepisami, o obowiązku montażu systemów automatyki i sterowania w określonych rodzajach budynków.

Nowe przepisy obejmują również inwestorów, w tym deweloperów i inwestorów indywidualnych. Teraz do ich obowiązków należy również dołączenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia, w którym widnieje informacja o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Dlaczego doszło do zmiany przepisów?

Na stronie internetowej Sejmu zamieszczona została informacja, że wprowadzenie nowych przepisów miało na celu "poprawę skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce". Sam projekt dotyczy "dostosowania polskiego prawa do przepisów UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków".

Właściciele wskazanych w ustawie budynków, którzy będą zobowiązani do wyrobienia świadectwa, muszą liczyć się z kolejnym wydatkiem. Cena takiego dokumentu wynosi 300 złotych.

Więcej o: