Dodatkowe 200 zł do emerytury. Komu przysługuje świadczenie ratownicze? Gdzie złożyć wniosek?

Seniorzy mogą liczyć na dodatkowe 200 złotych do emerytury. Jednak nie każdy będzie mógł je otrzymać. Są pewne warunki, które należy spełnić, aby dostać dodatkowe pieniądze. Zobacz, co to "świadczenie ratownicze" i kto może starać się o jego wypłatę.

Dodatkowe 200 złotych dla emerytów to dodatek, który nie przysługuje każdemu. Kto może starać się o wypłatę gotówki z tytułu świadczenia ratowniczego?

Zobacz wideo Schreiber o 13. emeryturze: Gdybyśmy obiecywali coś na grudzień, to byłaby tylko obietnica wyborcza

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Świadczenie ratownicze - co to jest? Dla kogo dodatkowe 200 zł?

Świadczenie ratownicze to dodatkowe 200 zł do każdej miesięcznej emerytury. Przeznaczone jest dla seniorów, którzy przez pewną część swojego życia zawodowego wykonywali trudną i niebezpieczną pracę, wiążącą się z zagrożeniem lub utratą życia i zdrowia. Świadczenie przysługuje więc osobom w wieku emerytalnym, które w przeszłości pracowały w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, czy Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. 

Jest jednak kilka warunków, które należy spełnić, aby otrzymać świadczenie ratownicze. Przede wszystkim, świadczenie może być przyznane dożywotnio jedynie w przypadku emerytów, którzy przepracowali w wyżej wspomnianych organizacjach minimum 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn. Dodatkowym warunkiem jest przynajmniej jedno w roku uczestnictwo w wyjazdach na akcję. 

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Dodatkowe 200 zł można otrzymać jedynie po złożeniu wniosku. W tym przypadku to nie do ZUS-u należy skierować dokumenty, a do Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wynika to z faktu, że uprawnieni do otrzymania gotówki seniorzy, właśnie stamtąd otrzymują świadczenia. 

W przypadku emerytowanych strażaków OSP - wniosek należy złożyć do powiatowego lub miejskiego komendanta straży pożarnej w przypadku powiatów grodzkich. Podstawą prawną do ubiegania się o świadczenie ratownicze dla członków OSP jest ustawa o ochotniczych strażach pożarnych z 17 grudnia 2021 r.

Więcej o: