安iadczenie piel璕nacyjne 2023. Czeka nas dwukrotna waloryzacja? Jaka kwota w przysz造m roku?

安iadczenie piel璕nacyjne przys逝guje osobom, kt鏎e sprawuj opiek nad inn osob z niepe軟osprawno軼i. Jest ono corocznie waloryzowane. Czy w tym roku wysoko嗆 鈍iadczenia zostanie podniesiona dwa razy? Wyja郾iamy.

Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji, a jego wysokość ma związek z podwyżką wynagrodzenia minimalnego. Kto może ubiegać się o pieniądze?

Zobacz wideo Lubnauer o KPO: Patrząc na tych nieudaczników, nie wierzę, że są w stanie załatwić pieniądze z KPO dla Polaków

Świadczenie pielęgnacyjne. Komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Może ono zostać przyznane, gdy niepełnosprawność powstała nie później niż do 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, nie później jednak niż do 25. roku życia - czytamy na rządowej stronie internetowej.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Świadczenie może być wypłacane więc:

  1. matce lub ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Najkrótszy dzień w roku (zdjęcie ilustracyjne)Kiedy wypada najkrótszy dzień w 2022 roku? Jak długo trwa? [DATA]

"Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności"

- podano na stronie gov.pl.

Przypominamy, by pobierać świadczenie, konieczne jest rezygnacja z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Jeśli osoba uprawniona do świadczenia podjęłaby się pracy zarobkowej, pieniądze z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego zostałyby odebrane. 

opony zimowe - zdjęcie ilustracyjneKiedy zmienić opony z letnich na zimowe? Czy jest to obowiązkowe?

Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wyniesie w przyszłym roku? 

1 stycznia 2022 roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła do 2119 zł miesięcznie. Od 2023 roku czeka nas kolejna podwyżka. Przypomnijmy, minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku wzrośnie dwa razy ze względu na wysoką inflację (od 1 stycznia podwyżka wyniesie 3490 zł, a od 1 lipca 3600). Świadczenie pielęgnacyjne nie zostanie jednak zwaloryzowane dwukrotnie - a tylko jeden raz. 

Skoro najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia ma wzrosnąć z 3010 zł do 3490 zł, to wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego prawdopodobnie wyniesie 15,94 proc. - podaje infor.pl. Oznaczałoby to, że w styczniu 2023 roku świadczenie wzrosłoby z 2119 zł do 2457 zł. Oficjalne ogłoszenie zwaloryzowanej kwoty minister rodziny i polityki społecznej poda najpóźniej do 15 listopada.

Wi璚ej o: