Czy będą lekcje zdalne w roku szkolnym 2022/23 roku? Jest odpowiedź MEiN

Czy będą lekcje zdalne w roku szkolnym 2022/23 roku? Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło projekt rozporządzenia, w którym określiło zasady wdrażania nauki na odległość.

Trwający kryzys energetyczny może się odbić nie tylko na gospodarstwach domowych, ale także miejscach pracy. Czy będą lekcje zdalne w 2022 roku? Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie uczniom odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia - co najmniej 18 stopni Celsjusza. W jakich przypadkach może wrócić edukacja online? 

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Wołodymyr Zełenski - przez krytyków był nazywany komikiem i klaunem, dziś odważnie przewodzi Ukrainie

Czy w 2022 roku wróci nauka zdalna? Rozporządzenie MEiN

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zawieszenie zajęć może nastąpić w razie:

  • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  • nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej (-15 stopni Celsjusza) lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
  • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  • innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.

Lekcje zdalne nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć

Wraz z początkiem września 2022 roku został wprowadzony również obowiązek zorganizowania uczniom możliwości nauki zdalnej w przypadku zamknięcia szkoły. Procedury powinny być wdrożone, gdy zajęcia będą zawieszone na okres dłuższy niż dwa dni. 

Zgodnie z treścią art 125 par. 2 ustawy Prawo oświatowe: "W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1."

Uczniom, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub trudną sytuacją rodzinną nie mogą przystąpić do nauki zdalnej, dyrektor musi zorganizować zajęcia na terenie szkoły z nauczycielem lub inną osobą z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Jeśli nie będzie w stanie zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków, może zorganizować zajęcia w innym miejscu np.: przedszkolu, szkole, bibliotece pedagogicznej, bursie czy młodzieżowym domu kultury. 

Więcej o: