Kod zawodu ZUS - jak i gdzie wyszukać? [PORADNIK]

Od maja 2021 roku osoby, które zgłaszają pracowników zatrudnianych przez firmę, muszą podać kod zawodu, jaki jest wykonywany przez ubezpieczonego. Odpowiedni kod należy następnie przekazać ZUS-owi. Gdzie ich szukać?

Kod zawodu ZUS można ustalić za pośrednictwem wyszukiwarki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 16 maja 2021 roku pracodawca ma obowiązek zgłosić kod zawodu zatrudnionego pracownika do ZUS. Osoby zatrudnione przed tym terminem nie muszą mieć takiego wskazania - można go jednak wprowadzić przy okazji aktualizowania danych ubezpieczonego. 

Zobacz wideo Jaka część naszych składek z OFE będzie przekazana do IKE/ZUS? [Q&A]

Kod zawodu ZUS -  gdzie szukać kodu zawodu pracownika?

Kod zawodu ZUS jest uwzględniony w formularzach ZUS ZUA, dotyczący zgłoszenia do ubezpieczeń, oraz ZUS ZZA, dotyczący zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Kod zawodu dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę i osób, które zgłaszają do ZUS zleceniobiorców. 

Więcej informacji o pracy znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Gdzie szukać kodu zawodu ZUS? Kod musi pokrywać się z klasyfikacją zawodów, które zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Kod można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) lub Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Kod zawodu ZUS - przykłady

Po co wprowadzono kody zawodów w ZUS? Potrzebne są one głównie do statystyk. Dane te są później wykorzystywane do tworzenia analiz na temat polskiego rynku pracy. Przykładowe kody zawodu ZUS to:

 • 234101 - nauczyciel nauczania początkowego,
 • 235106 - nauczyciel instruktor,
 • 261101 - adwokat,
 • 522301 - sprzedawca w punkcie sprzedaży detalicznej,
 • 221236 - lekarz rodzinny,
 • 264201 - dziennikarz prasowy,
 • 541101 - strażak,
 • 335502 - policjant wydziału kryminalnego,
 • 225101 - weterynarz,
 • 263401 - psycholog, 
 • 251401 - programista,
 • 351203 - technik informatyk,
 • 342207 - trener sportu,
 • 235920 - coach, trener osobisty.
Więcej o: