Świadczenie pielęgnacyjne 2023 - ile wyniesie? Komu przysługuje i kto może je pobierać?

Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Jak zmieni się jego kwota od nowego roku? Kto może liczyć i pobierać taką formę wsparcia finansowego?

W 2022 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł. Jego kwota zmieni się jednak 1 stycznia 2023 roku. Ile będzie wynosić?

Świadczenie pielęgnacyjne 2023 - ile wyniesie?

Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Wraz z początkiem nowego roku jego kwota wzrasta. Jak pisaliśmy, wskaźnik waloryzacji wyniesie 15,94 proc., co oznaczałoby, że wyniesie 2457 zł. Na oficjalne ogłoszenie trzeba jednak jeszcze poczekać - nowa wysokość świadczenia zostanie przedstawiona przez ministerkę rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg do 15 listopada.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Prof. Wojciechowski: Kilka lat może utrzymać się dwucyfrowa inflacja

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, której niepełnosprawność powstała do czasu osiągnięcia przez nią pełnoletności lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, ale nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. 

Kto może pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej świadczenie pielęgnacyjne może pobierać:

  • matka albo ojciec;
  • opiekun faktyczny dziecka;
  • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • inna osoba, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest jednak rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Więcej o: