Emerytura osób po 65 roku życia. Ile możesz zyskać, składając wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia?

Składając wniosek o przeliczenie emerytury, można uzyskać wyższe świadczenie. Taką możliwość mają seniorzy po 65. roku życia. Jak się za to zabrać?

Nowe limity przeliczania emerytur obowiązują od początku roku. Wcześniej pracujący seniorzy, urodzeni po 31 grudnia 1948, mogli składać wnioski o przeliczenie świadczenia raz na kwartał. Teraz mogą to zrobić tylko raz w roku. Osoby starsze dorabiające sobie do emerytury, składając wniosek, mają szansę na zwiększenie świadczenia.

"O przeliczenie emerytury nie powinni natomiast występować emeryci, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej i nie opłacają składek" - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Komu się opłaca?

Wnioski o ponowne przeliczenie emerytury mogą składać tylko niektórzy seniorzy. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku o ponowne przeliczenie świadczeń, mogą liczyć osoby, które:

  • przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia dysponowały wszystkimi koniecznymi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które mogłyby uwzględnić przy obliczaniu świadczenia;
  • obecnie mogą udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, lub zarobki, jakie uzyskiwały po przyznaniu świadczenia;
  • po przyznaniu świadczenia pracowały lub opłacały składki na ubezpieczenie społeczne.

Żeby ubiegać się o przeliczenie emerytury, trzeba spełnić także warunki formalne. Do wnioskowania o przeliczenie świadczenia mają prawo osoby, które:

  • już osiągnęły lub osiągną wiek emerytalny,
  • osiągnęły wiek emerytalny wcześniej, jednak nadal pracowały, a zatem ich składki były regularnie ściągane, stale powiększając kwotę na koncie ubezpieczonego;
  • urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, a więc emerytury będą wyliczane według nowych zasad.

W przypadku emerytów, którym świadczenie było przyznane na nowych zasadach, konieczne jest udokumentowanie, że:

  • po jej przyznaniu pracowały lub podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu;
  • uzyskały nowe dowody, które mają wpływ na wysokość kapitału początkowego, bo dotyczą okresów składkowych i nieskładkowych lub wynagrodzenia za okres, który przypada przed przyznaniem emerytury.

Jak złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Wnioski o ponowne przeliczenie emerytury seniorzy mogą składać osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Gotowy do wypełnienia formularz jest dostępny na oficjalnej pod TYM linkiem.

*********

Więcej o: