Waloryzacja emerytury 2023. Jaka będzie wysokość waloryzacji emerytury w 2023 roku?

Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji. Dzięki temu osoby, które je pobierają, mogą liczyć na większe świadczenie. Jakie zmiany są zapowiadane w 2023 roku? Jaka będzie waloryzacja emerytury?

Dzięki podwyższeniu wartości emerytur świadczeniobiorcy mogą liczyć na rekompensatę spadku wartości świadczenia. Ma to związek ze stale rosnącymi cenami towarów. W najbliższym roku emerytury i renty będą podlegać waloryzacji kwotowo-procentowej. Zagwarantowano również minimalną kwotę podwyżki w wysokości 250 zł brutto (227,50 zł netto).

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

Waloryzacja emerytury w 2023 roku

W czerwcu rząd zaproponował podwyżkę emerytur oraz rent o 9,7 proc. w 2023 roku. Okazuje się jednak, że według najnowszych prognoz wskaźnik waloryzacji w przyszłym roku może wynieść 13,8 proc. Okazuje się, że będzie to najwyższa waloryzacja od 1999 roku. Waloryzacja emerytur będzie dotyczyła osób, które pobierają emeryturę wyższą niż 1812 zł brutto. Zapowiadana waloryzacja procentowa oznacza, że każda emerytura oraz renta zostanie podwyższona o określony procent. Im większe świadczenie, tym większa podwyżka. Natomiast waloryzacja kwotowa oznacza, że każda uprawniona osoba otrzyma tę samą podwyżkę.

W 2023 roku dojdzie do waloryzacji kwotowo-procentowej, co oznacza, że obie waloryzacje zostaną połączone. Świadczenia emerytalne zostaną więc podwyższone o określony procent, jednak podwyżka nie może być mniejsza, niż 250 zł. Jest ona więc korzystna osób, które otrzymują mniejsze świadczenia. Podwyżka obejmie około ok. 34 proc. świadczeniobiorców.

Wysokość świadczeń po waloryzacji w 2023 roku

Po przeprowadzonej waloryzacji najniższa renta i emerytura z tytułu całkowitej niezdolności do pracy renta rodzinna i renta socjalna w 2023 roku wyniesie 1588,44 zł brutto. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1191,33 zł. Świadczenie przedemerytalne wyniesie wtedy 1600,70 zł brutto. Z podwyżki nie skorzystają emeryci, którzy nie wypracowali minimalnej emerytury. Osoby, które pobierają częściową emeryturę, mogą liczyć na podwyżkę w wysokości 125 zł.

Więcej o: