Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Czy jego kwota wzrośnie?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tym, którzy sprawują stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Z początkiem 2022 roku wzrosła jego kwota. Czy podobnie będzie w 2023?

Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się opiekunom dzieci z niepełnosprawnością oraz małoletnich do 18. roku życia lub do 25. roku życia, pod warunkiem że podopieczny nadal się uczy. Aby je otrzymać, konieczna jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Kiedy dziecko się zakrztusi. Przede wszystkim nie panikować. Działać!

Czy świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie w 2023 roku?

Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji, która uzależniona jest od procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2119 zł miesięcznie - w porównaniu do 2021 r. to wzrost o 148 zł. 

Od 1 stycznia 2023 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosić 3490 zł brutto, tj. o 480 zł więcej niż w 2022 r., a od 1 lipca 2023 r. - 3600 zł brutto, czyli więcej o 590 zł w porównaniu do kwoty obowiązującej obecnie - czytamy na stronie rządowej.

Dane zatem wskazują, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością mogą spodziewać się podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego. Jednak kwota będzie znana dopiero pod koniec bieżącego roku.

Dziecko w szpitalu, zdjęcie ilustracyjne Pisarka nominowana do Nike o świadczeniu pielęgnacyjnym: Szwindel

Świadczenie pielęgnacyjne. Komu przysługuje?

Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, pomoc w postaci świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje:

  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innej osobie, na której, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne) Nawet dwa razy wyższa waloryzacja emerytur w 2023 r. Ekonomiści podają powód

Więcej o: