Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Jeden szczegół wystarczy, by ZUS nie wypłacił świadczenia

Żeby skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem, trzeba spełnić kilka warunków. Na co zwraca uwagę ZUS przy wypłacaniu tego świadczenia? Warto sprawdzić, zanim zdecydujemy się odejść z pracy.

Zanim złożymy wniosek o wcześniejszą emeryturę, powinniśmy sprawdzić, jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać świadczenie. W jakiej sytuacji ZUS nie wypłaci nam emerytury? Oto najważniejsze informacje o emeryturze dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Jakie warunki trzeba spełnić?

Osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem mają prawo ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. To jednak rozwiązanie nie dla wszystkich. Wcześniejsze prawo do wypłaty świadczeń przeznaczone jest dla osób, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pod uwagę ZUS bierze jednak także inne kryteria. Jakie?

  • osiągnięcie wieku emerytalnego;
  • posiadanie odpowiedniego stażu składkowego i nieskładkowego (kobiety 20 lat, mężczyźni 25 lat);
  • osiągnięcie wymaganego stażu w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach;
  • nie być członkiem OFE, albo zrzec się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Emerytura (zdjęcie ilustracyjne)Dystans między najniższą emeryturą a średnią zmniejsza się

Emerytura dla urodzonych 1948-69. Ważny wpis w świadectwie pracy

Żeby uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury musimy zadbać też o odpowiedni wpis w świadectwie pracy. Dokument musi potwierdzać, że faktycznie wykonywaliśmy pracę w szczególnych warunkach. Rodzaje takiej pracy są określone w różnych dokumentach. Może to być:

  • rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.,
  • stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały,
  • okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Co zrobić w sytuacji, gdy pracodawca ze względu np. na prowadzenie prywatnej firmy nigdy nie stosował resortowych wykazów pracy? Wówczas wystarczy, że wykażemy, że zajmowane przez nas stanowisko na świadectwie było zgodne z rodzajem prac lub stanowiskiem wymienionym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne)Emerytury i renty 2023. Dla kogo kwotowe podwyżki, a dla kogo procentowe?

Wniosek o wcześniejszą emeryturę. Jakie dokumenty dodać w załącznikach?

Wniosek o wcześniejszą emeryturę należy uzupełnić o kilka ważnych dokumentów. Poza wypełnionym formularzem ZUS-u konieczne są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a także potwierdzające okresy pracy wykazane w formularzu, czyli np. świadectwa pracy, zaświadczenia o przebywaniu na urlopie wychowawczym. Potrzebny będzie też dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.

********

Więcej o: