Jakie dodatki do emerytury po 65 roku życia? Sprawdź, jak podwyższyć swoje świadczenie

Jakie dodatki do emerytur po 65. roku życia mogą otrzymać seniorzy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jaki sposób możesz otrzymać co miesiąc sto, a nawet dwieście złotych więcej.

W Polsce dla kobiet wiek emerytalny wynosi 60 lat, z kolei dla mężczyzn jest to 65 lat. Sprawdź, jakie dodatki do emerytury możesz trzymać po ukończeniu 65. roku życia. 

Zobacz wideo "Pytanie, na które nie umie odpowiedzieć infolinia Polskiego Ładu" [Q&A]

Jakie dodatki do emerytury po 65 roku życia? Jak otrzymać dodatkowe 200 zł? 

Dodatkowe 200 złotych mogą otrzymać seniorzy, którzy przed przejściem na emeryturę czynnie uczestniczyły w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych i dawniej pracowali jako:

  • Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • Ratownicy w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
  • Ratownicy w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Do przyznania świadczenie wlicza się lata służb oraz wiek emerytalny. Osoby, które kwalifikują się do otrzymania świadczenia, powinni złożyć wniosek u miejskiego lub powiatowego komendanta. Dodatek ten jest wypłacany do 15. dnia każdego miesiąca przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jakie dodatki do emerytury po 65 roku życia? Kto może liczyć na ponowne przeliczenie?

O dodatek w wysokości nawet do 100 złotych mogą się starać seniorzy po 65. roku życia. Dodatkowe pieniądze otrzymają emeryci po złożeniu wniosku o ponowne przeliczenie świadczenia. Okazuje się, że nie wszyscy seniorzy mogą się starać o ten dodatek. Należy spełnić następujące warunki. Z Dodatku mogą skorzystać seniorzy, którzy: 

  • urodzili się po 31 grudnia 1948 roku i urodzonym po wspomnianej dacie, którzy pracowali i odkładali składki po przyznaniu emerytury (nabyli uprawnienia emerytalne w okresie kwiecień 2022 - marzec 2023);
  • nabyły prawo do emerytury na nowych zasadach (i także nabyły uprawnienia emerytalne w okresie kwiecień 2022 - marzec 2023).
Więcej o: