Zwolnienie z WF-u. Jak napisać zwolnienie z WF-u? Kto może otrzymać długoterminowe zwolnienie?

Jakie informacje powinno zawierać jednodniowe zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego? Rodzice, którzy chcą wystawić dziecku takie zwolnienie, powinni pamiętać o kilku rzeczach. Czy można otrzymać zwolnienie długoterminowe?

Z powodu niedyspozycji uczniowie mogą zrezygnować z obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego. Rodzice sami mogą wystawić zwolnienie swoim dzieciom. Jeśli dolegliwości zdrowotne są poważne, lekarz może wypisać długoterminowe zwolnienie lekarskie z WF-u.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Dominika Lasota: Apelowaliśmy do MEN, żeby rzetelna edukacja klimatyczna stała się częścią programu nauczania

Zwolnienie z wychowania fizycznego. Jak napisać zwolnienie z WF-u?

Opiekunowie prawni mogą sami napisać swojemu dziecku zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego. W zwolnieniu lekarskim sporządzonym przez opiekunów powinny się znaleźć informacje, dotyczące powodu zwolnienia. Wystarczy krótka formuła: "Proszę o zwolnienie mojej córki (mojego syna) z lekcji wychowania fizycznego w dniu (...) z powodu (...)". Wymagana jest również data oraz podpis opiekuna. Należy również pamiętać, że szkoły wymagają określonej frekwencji na zajęciach z wychowania fizycznego, zatem nie można nadużywać zwolnień wystawianych przez opiekunów.

Długoterminowe zwolnienie z WF-u. Z jakich powodów można otrzymać długoterminowe zwolnienie?

Jeżeli dolegliwości dziecka są bardzo poważne i uniemożliwiają mu udział w zajęciach z wychowania fizycznego, konsultacja z lekarzem jest niezbędna. Uczeń może wtedy uzyskać zwolnienie z zajęć WF na cały rok szkolny. Według rozporządzenia ministra edukacji lekarz może wystawić uczniowi długoterminowe zwolnienie z zajęć wychowania szkolnego lub zupełne zwolnienie. Do problemów zdrowotnych, które częściowo lub całkowicie zwalniają z lekcji WF, zaliczamy m.in. astmę (jeśli uczeń ma silne napady duszności), padaczkę, zespół nerczycowy, ciężkie skrzywienia kręgosłupa, jałowe martwicę kości czy poważne stany pourazowe.

Więcej o: