Ile stopni musi być w szkole? Od jakiej temperatury dyrektor może wprowadzić naukę zdalną?

Kryzys energetyczny - w tym problemy z dostępnością węgla - mogą odbić się nie tylko na gospodarstwach domowych, ale też miejscach pracy i szkołach. Jaka najniższa temperatura może panować w klasie, aby lekcje mogły odbywać się stacjonarnie? Poniżej ilu stopni na zewnątrz i wewnątrz szkoły dyrektorzy mogą zdecydować o wprowadzeniu nauki zdalnej? Odpowiadamy.

Minimalna temperatura w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia szkolne, nie może wynosić mniej niż 18 stopni Celsjusza. Jeśli w klasach jest chłodniej, dyrektor szkoły powinien zawiesić zajęcia stacjonarne. Natomiast w przypadku, gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -15 stopni i niżej - dyrektor ma możliwość zamknięcia szkoły i odwołania lekcji. Jest to określone w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Grzejnik. Zdj. ilustracyjneJak odpowietrzyć kaloryfer? Instrukcja krok po kroku

Za zimno w szkole? Dyrektor może wprowadzić naukę zdalną

Co więcej, niedawno w prawie oświatowym pojawił się zapis, który umożliwia dyrektorom szkół zarządzić nauczanie zdalne z powodu niskiej temperatury - na zewnątrz, jak i tej wewnątrz.

Zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: [...] temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów

- wynika z nowelizacji prawa oświatowego.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Zobacz wideo Jak przygotować się na zimę? "Ważna jest efektywność energetyczna"
W przypadku zawieszenia zajęć [...] na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, [...] organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

- czytamy.

Dzień Chłopaka (zdjęcie ilustracyjne)Kiedy jest Dzień Chłopaka 2022? Czym różni się od Dnia Mężczyzn?

Zgodnie z przepisami szkoła jest zobowiązana do zorganizowania lekcji przez internet "nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć".

Więcej o: