Dodatkowe 200 zł do emerytury. Jak je zdobyć? Seniorzy dostaną pieniądze dożywotnio

Do niektórych seniorów co miesiąc może trafiać dodatkowe 200 zł. Świadczenie jest przyznawane dożywotnio, a jego wypłacaniem nie zajmuje się ZUS. Jak je zdobyć?

Niektórzy seniorzy i seniorki mają prawo do dodatkowych 200 złotych wypłacanych raz w miesiącu. Świadczenie przyznawane jest dożywotnio, jednak żeby je zdobyć, trzeba spełnić pewne warunki. Którym emerytom należy się dodatkowa gotówka?

Zobacz wideo 13. i 14 emerytura powinna zostać utrzymana? Pytamy posłankę Hennig-Kloskę

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

200 zł do emerytury. Komu przysługują dodatkowe pieniądze?

Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć emeryci, którzy wcześniej wykonywali szczególny zawód i zasłużyli się dla lokalnej społeczności. 200 zł dodatku mogą otrzymać strażacy i strażaczki z Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 2022 roku pieniądze są też przyznawane seniorkom i seniorom, służącym wcześniej w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym czy w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne) Dodatki do emerytury - jakie można otrzymać? Nawet 500 złotych

200 złotych dla seniora. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dożywotnie świadczenie?

Jakie jeszcze warunki muszą spełnić seniorzy ubiegający się o dodatkowe pieniądze?

  1. Po pierwsze - muszą osiągnąć wiek emerytalny (60 lat u kobiet i 65 u mężczyzn).
  2. Ważne też, żeby udowodnić czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych co najmniej raz w roku przez okres minimum 25 lat w przypadku mężczyzn i przez 20 lat w przypadku kobiet.

Jeśli spełniamy te warunki, możemy złożyć wniosek, uzupełniony o niezbędne dokumenty.

Jak złożyć wniosek o dodatkowe 200 zł do emerytury?

Żeby skutecznie złożyć wniosek, senior lub seniorka musi:

  • Wypełnić wniosek z klauzulą RODO,
  • Znaleźć trzech świadków, którzy wypełnią oświadczenia potwierdzające udział wnioskującego w akcjach ratowniczych, przy czym jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej,
  • Wybrać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków,
  • Wraz z wnioskiem oraz oryginałami oświadczeń udać się do powiatowego lub miejskiego komendanta Staży Pożarnej.

Warto podkreślić, że te świadczenia przyznawane nie są przez ZUS, tylko przez lokalne samorządy. Dlatego to tam musimy złożyć dokumenty.

Klatka schodowa - zdjęcie ilustracyjne Lubelskie. 86-latka w tragicznym stanie. Miała się nią opiekować córka

*******

Więcej o: