Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Czy od nowego roku będzie wyższe?

Świadczenie pielęgnacyjne jest przeznaczone dla osób, które na co dzień opiekują się osobami z niepełnosprawnością. Prawo do świadczenia przyznawane jest nie tylko rodzicom, ale także opiekunom faktycznym osób z niepełnosprawnością, które stanowią dla nich rodzinę zastępczą.

Świadczenie pielęgnacyjne mogą pobierać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, które nie przekroczyły 18. roku życia. Jeśli osoba z niepełnosprawnością się uczy, świadczenie dla jej opiekunów przysługuje opiekunom dłużej - do 25. roku życia podopiecznego.

Zobacz wideo Rozmowa z Rafałem Trzaskowskim na Campusie Polska Przyszłości

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Świadczenie pielęgnacyjne. Ile przysługuje opiekunom w 2022 roku? 

Świadczenie pielęgnacyjne podlega waloryzacji. Co roku kwota jest nieco podnoszona. Jej wysokość jest uzależniona od najniższego wynagrodzenia. Od początku 2022 roku świadczenie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością 2119 zł miesięcznie. W 2021 roku było niższe o 148 zł.

Politycy w dzień walki z dyskryminacją. Nie wpuścili niepełnosprawnych do SejmuPolitycy w dzień walki z dyskryminacją. Nie wpuścili niepełnosprawnych do Sejmu

Ile będzie wynosić świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jeszcze jasna. Wiadomo, że tak jak w poprzednich latach, dodatek będzie ulegać waloryzacji. Można więc się spodziewać podwyżki, jednak jej kwota będzie znana dopiero pod koniec roku.

Jak zdobyć świadczenie pielęgnacyjne?

Żeby otrzymać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta. Koniecznym warunkiem do spełnienia, żeby uzyskać dodatek, jest całodobowa i długotrwała opieka nad osobą z niepełnosprawnością, Opiekunowie ubiegający się o świadczenie nie mogą podejmować żadnej pracy.

Świadczenie (zdjęcie ilustracyjne)Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile teraz wynosi? Komu przysługuje?

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie przeznaczone jest dla opiekunów dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Jest wypłacane do 18. roku życia podopiecznego, jednak jeśli ten kontynuuje naukę, prawo do świadczenia dla opiekunów jest wydłużane, do 25 urodzin osoby z niepełnosprawnością wymagającej opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • innej osobie, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, za wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

*************

Więcej o: