Ponad 1300 zł miesięcznie dla matek. Jakie warunki trzeba spełnić?

Dodatek w ramach programu "Mama cztery plus" jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać "matczyną emeryturę"?

Dodatek "Mama cztery plus" jest przeznaczony dla osób, które, aby wychować co najmniej czworo dzieci, nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie - podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zdaniem władz pieniądze mają zapewnić podstawowe środki do życia. 

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Mama 4 plus. Komu przysługuje?

Świadczenie jest przeznaczone dla osób, które w związku z wychowaniem co najmniej czworga dzieci, zrezygnowały z podjęcia pracy zarobkowej lub też pracowały za krótko, by nabyć prawo do gwarantowanej minimalnej emerytury.

Program przeznaczony jest jednak dla osób, które żyją na granicy ubóstwa, nie posiadając dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, w tym emerytury i renty. Jeśli jednak takową pobierają, ale jest ona niższa niż minimalna emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1338,44 zł.

Dodatek może trafić zarówno do kobiet, jak i mężczyzn.

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne)Prognozy emerytur. ZUS: W 2080 roku świadczenie wyniesie 21 tys. zł

Jakie warunki trzeba spełnić?

Należy spełnić określone warunki. Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, przysługuje ono:

  • matce, która wychowała co najmniej czworo dzieci albo ojcu, który w przypadku śmierci matki, porzucenia lub zaprzestania przez nią wychowywania, wychował co najmniej czworo dzieci;
  • osobie w wieku emerytalnym nieposiadającej niezbędnych środków do życia (60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn);
  • osobie mieszkającej wyłącznie w Polsce i mającej (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju - przez co najmniej 10 lat;
  • obywatelowi Polski lub osobie mającej prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatelowi państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcowi legalnie przebywającemu na terytorium Polski.

Sklep (zdjęcie ilustracyjne)Niedziele handlowe 2022. Czy 28 sierpnia sklepy będą otwarte?

Świadczenie można otrzymać tylko wtedy, gdy złoży się odpowiedni wniosek oraz inne potrzebne dokumenty. Lista wymagań dostępna jest w instytucjach zajmujących się obsługą programu: Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Więcej o: