Emerytura dla urodzonych po 1948 r. Dobra wiadomość - ZUS nie weźmie już pod uwagę jednego elementu

Emerytura dla osób urodzonych po 1948 roku nie przysługuje wszystkim. Aby ją uzyskać, należy spełnić kilka ważnych warunków. Od jakiegoś czasu jeden z nich nie jest już jednak brany pod uwagę. To dobra wiadomość - o uzyskanie świadczenia będzie bowiem łatwiej.

Emerytura dla urodzonych po 1948 roku - jak wskazuje nazwa - przysługuje osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 oku, ale nie wszystkim. O tzw. emeryturę pomostową ubiegać się mogą osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Emerytura dla urodzonych po 1948 r. Zmiana korzystna dla emerytów 

Od 20 kwietnia bieżącego roku o wcześniejsze świadczenie ubiegać się mogą osoby, które nie rozwiązały stosunku pracy przed złożeniem wniosku (wcześniej można było to zrobić dopiero po ustaniu stosunku pracy). Według nowych przepisów, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prawo do wypłaty świadczenie zostanie po prostu zawieszone do momentu zakończenia pracy. 

Więcej informacji na temat emerytur znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Mama (zdjęcie ilustracyjne)Ponad 1300 zł miesięcznie dla matek. Jakie warunki trzeba spełnić?

Emerytura dla urodzonych po 1948 r. Komu przysługuje?

W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 w przypadku mężczyzn. Jeśli ktoś chce pobierać emeryturę wcześniej, musi spełnić następujące warunki:

  • osiągnąć okresy składkowe i nieskładkowe - co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w przepisach dotychczasowych, lub pracę w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych;
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych;
  • spełnić pozostałe warunki zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

200 złotych do emeryturyDodatkowe 200 złotych do emerytury? Seniorzy mogą ubiegać się o dodatek

Emerytura dla urodzonych po 1948 r. Oprócz wniosku potrzebne są też inne dokumenty

Osoby, które chcą ubiegać się o tzw. emeryturę pomostową, muszą złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz tego dokumentu potrzebne są jednak również te wymienione niżej:

  • informacja o okresach składkowych i nieskładkowych;
  • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej;
  • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
Więcej o: